Wszystkie tweety
Poprzedni:
Następny:
hemelvaart van Jezus

1.50 Jak ważne jest zmartwychwstanie?

Niebo, piekło czy czyściec?

Jezus umarł i powstał z martwych. Pokonał śmierć i obiecał, że my także zmartwychwstaniemy. To jest istota naszej wiary (1 Kor 15, 14)1 Kor 15, 14: A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara.. Już w Starym Testamencie Bóg obiecał swojemu ludowi życie wieczne (Ez 37, 5)Ez 37, 5: Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe..

Po śmierci będziemy nadal żyli – miejmy nadzieję, że z Bogiem. Na końcu czasów odzyskamy swoje ciało. Wieczność z Bogiem rozpocznie się na dobre. Z wyjątkiem tych, którzy celowo i definitywnie sprzeciwią się Bogu, po zmartwychwstaniu będziemy w pełni szczęśliwi z Panem Bogiem w niebie na zawsze.

> Czytaj więcej w książce

Zmartwychwstanie Jezusa to fundament naszej wiary: Syn Boży dotrzymał słowa! Dlatego my też możemy zmartwychwstać i żyć z Nim wiecznie.

Z mądrości Kościoła

Jaki jest sens i znaczenie zbawcze Zmartwychwstania?

Zmartwychwstanie jest szczytem tajemnicy Wcielenia. Potwierdza prawdę o Boskości Jezusa, jak również stanowi potwierdzenie tego wszystkiego, co Chrystus czynił i czego nauczał, oraz wypełnia wszystkie Boskie zapowiedzi. Zmartwychwstały Pan, zwycięzca grzechu i śmierci, jest zasadą naszego usprawiedliwienia i naszego zmartwychwstania: udziela nam daru łaski przybrania za synów, które jest rzeczywistym uczestnictwem w życiu jedynego Boga; potem, przy końcu czasów, ożywi nasze ciało. [KKKK 131]

Co zmieniło się na świecie w wyniku Zmartwychwstania?

Ponieważ śmierć nie jest już więcej końcem wszystkiego, przyszły na świat radość i nadzieja. Po tym jak śmierć „przestała panować” (por. Rz 6, 9) nad Jezusem, nie ma już władzy nad nami, którzy należymy do Jezusa. [Youcat 108]

Co stanie się z naszym ciałem i naszą duszą w chwili śmierci?

W śmierci, będącej rozdzieleniem duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu, podczas gdy jego dusza, która jest nieśmiertelna, idzie na spotkanie z Bogiem i trwa w oczekiwaniu na ponowne zjednoczenie ze swoim ciałem, kiedy zmartwychwstanie przemienione przy powtórnym przyjściu Pana. To, w jaki sposób nastąpi zmartwychwstanie, przekracza naszą wyobraźnię i nasze rozumienie. [KKKK 205]

Dlaczego wierzymy w zmartwychwstanie „ciała”?

Biblijne słowo „ciało” charakteryzuje człowieka w jego słabości i śmiertelności. Bóg jednakże nie traktuje ludzkiego ciała jako czegoś mniej wartościowego. W Jezusie Chrystusie sam przyjął ciało (wcielenie), aby odkupić ludzi. Bóg zbawia nie tylko ludzkiego ducha, ale zbawia całego człowieka, z ciałem i duszą. Bóg stworzył nas z ciałem i duszą. Na końcu świata nie pozostawi „ciała” ani całego stworzenia jak starej zabawki w kącie. W dniu ostatecznym wskrzesi nas w ciele – tzn. będziemy przemienieni, ale wciąż będziemy czuć się sobą. Również dla Jezusa to bycie w ciele nie było epizodem. Kiedy ukazał się jako Zmartwychwstały, uczniowie widzieli rany na Jego ciele. [Youcat 153]

Co dzieje się z nami, kiedy umieramy?

W momencie śmierci oddzielone zostają od siebie ciało i dusza. Ciało ulega rozkładowi, podczas gdy dusza idzie do Boga i oczekuje na ponowne zjednoczenie ze swoim wskrzeszonym ciałem w dniu ostatecznym. Sposób zmartwychwstania naszego ciała jest tajemnicą. Żeby to unaocznić posłużmy się przykładem: patrząc na tulipanową cebulkę, nie potrafimy poznać, w jak piękny kwiat rozwinie się w ciemnej ziemi. Podobnie nic nie wiemy na temat przyszłego wyglądu naszego nowego ciała. Paweł jest jednak pewien: „sieje się mało wartościowe, a zmartwychwstaje chwalebne” (1 Kor 15, 43a). [Youcat 154]

Co oznacza wyrażenie komunia świętych?

Wyrażenie to oznacza przede wszystkim komunię wszystkich członków Kościoła w „rzeczach świętych” (sancta): w wierze, w sakramentach, w sposób szczególny w Eucharystii, w charyzmatach i innych darach duchowych. U podstaw tej komunii leży miłość, która „nie szuka swego” (1 Kor 13, 5), lecz nakłania wiernych, aby „wszystko mieli wspólne” (Dz 4, 32), także swoje własne dobra materialne na użytek najbardziej potrzebujących. [KKKK 194]

Co to znaczy „świętych obcowanie”?

Do wspólnoty świętych (komunii świętych) należą wszyscy ludzie, którzy swoją nadzieję pokładają w Chrystusie i przez chrzest przynależą do Niego, bez względu na to, czy już umarli, czy jeszcze żyją. Ponieważ jesteśmy w Chrystusie jednym ciałem, żyjemy w jednej wspólnocie obejmującej niebo i ziemię. Kościół jest wspólnotą większą niż myślimy. Należą do niego żywi i zmarli, bez względu na to, czy znajdują się w czyśćcu, czy przebywają w chwale Bożej; znani i nieznani; wielcy święci i niepozorni ludzie. Możemy nawzajem się wspierać ponad śmiercią. Możemy przywoływać imiona naszych patronowi ulubionych świętych, ale także naszych zmarłych, co do których wierzymy, że są już u Boga. I odwrotnie. Możemy przez naszą modlitwę dopomóc naszym zmarłym, znajdującym się jeszcze w czyśćcu. Każdy, kto czyni lub cierpi z Chrystusem i dla Chrystusa, przyczynia się dla dobra wszystkich. I odwrotnie: grzech każdego człowieka szkodzi całej wspólnocie. [Youcat 146]