Jak růst ve víře online a offline

Jak růst ve víře je řešením pro náboženské vzdělávání ve školách, farnostech a společenstvích. Kurz zve účastníky všech věkových kategorií, aby se na setkáních aktivně podíleli, kladli otázky, hledali společně odpovědi a objevovali, jak hluboce Bůh každého z nich miluje. Jde o velmi interaktivní program, který se zakládá na knize Tweetuj s BOHEM a stejnojmenné aplikaci, a také aplikaci Online with Saints, materiálu, který je k dispozici online, videích, sociálních sítích a mnohých dalších aktivitách. Dá se využít při práci s dospělými, dospívajícími a mladými lidmi, s těmi, kteří jsou ve víře noví, i s těmi, kteří si chtějí prohloubit své znalosti.  

Příručka

Jde o podrobnou příručku, jak pomoci lidem růst ve víře. Je určena zkušeným učitelům i začínajícím vedoucím. Obsahuje všechny fáze kurzu, včetně úvodního setkání, podrobného programu na každé setkání a všech aktivit. Interaktivní multimediální přístup zahrnující videa, hry, diskuzní kroužky a modlitební příležitosti odpovídá potřebám současných účastníků. 

Pro koho? 

Přednášky mohou použít školy jako podklad pro náboženskou výuku, společenství jako podklad pro katechetický růst ve víře nebo farnosti k přípravě na svátost biřmování či první svaté přijímání, katechumeni připravující se na uvedení do křesťanského života (OICA) nebo k přípravě párů na manželství. Podklady se dají použít také pro osobní rozvoj učitelů, zdravotních pracovníků, sociálních pracovníků… nebo pro následující setkávání účastníků po úvodních setkáních programů jako jsou kurzy Alfa. Pro všechny tyto příležitosti je Jak růst ve víře vhodným programem. 

Aktivní účast

Jednou z nesporných výhod přístupu Tweetuj s BOHEM je aktivní zapojení účastníků. Díky tomu, že důraz je kladen na jejich vlastní otázky, budou mnohem vnímavější. Účastníci budou taktéž moci vyslovit své myšlenky, kterým bude nasloucháno. Obsah Tweetuj s BOHEM pomáhá nalézt odpovědi, což mimo jiné znamená, že moderátor nemusí vědět vše. 

Program

Program byl sestaven tak, aby obsahoval nejdůležitější otázky víry. Ústřední je setkání s Kristem, což se projevuje kladením důrazu na používání Bible účastníky během setkávání. Důležitá je také modlitba během setkání. Znalost víry účastníků bude růst a budou jim nabízeny způsoby, jak začlenit nově nabyté vědomosti do jejich každodenního života. Jak růst ve víře je program na jeden, dva až tři roky.  

Podklady

Podklady ke kurzu obsahují:

Příručka pro moderátora, učitele, katechetu nebo pastora

Příručka Jak růst ve víře pro moderátory, učitele, katechety, pastory a dobrovolné vedoucí odpovídá velikostí i rozvržením knize Tweetuj s BOHEM. Popisuje, jak postupně sestavit celý program a zároveň ponechává dostatek prostoru, aby se dal přizpůsobit situaci. Můžete se rozhodnout, že budete věrně následovat podrobně sepsaný program, nebo si jej přizpůsobíte podle potřeb své skupiny a zkušeností. 

Objednat Jak růst ve víře

Průvodce pro účastníky

Tato doplňková knížka s upomínkami pro účastníky je k bezplatnému stažení zde. Tuto knížku velikosti A5 si můžete vytisknout oboustranně a odstřihnout horní okraj tak, aby se pohodlně vešla do knihy Tweetuj s BOHEM. Její obsah si také můžete přizpůsobit:

  • Nahradit vložený úvod Vaším vlastním.
  • Přidat nebo odstranit některé části podle potřeb Vaší skupiny.
  • Doplnit rozvrh setkávání podle Vašeho plánu. 

Praktické materiály pro moderátora

Na některá setkání budete pro účastníky muset vytisknout materiály, které jsou k dispozici zde. Rádi bychom Vám co nejvíce zjednodušili práci!