Tweetuj s BOHEM and spolupráce

Celosvětová modlitební síť papeže

Tweetuj s BOHEM podepsalo strategické partnerství s Celosvětovou modlitební sítí papeže s cílem pomoci lidem z celého světa začít, postupovat a žít v hloubějším osobním vztahu s Ježíšem skrze modlitbu a prohlubující se porozumění víře, stejně jako skrze zapojení do dialogu o otázkách za objevením logiky víry a pochopením toho, jak je všechno spojeno s Boží láskou – vždy v jednotě s Římským biskupem a učením, etikou a zvyky římskokatolické církve a jejím posláním. Projekty Celosvětové modlitební sítě papeže zahrnují: 

Mezinárodní apoštolát armády

Společně s Apostolat Militaire International, jsme vyvinuli aplikaci která je zaměřena speciálně pro použití příslušníkům armády. Společné dílo AMI-TwGOD aplikace začala před pár lety, když president AMI kontaktoval Tweetuj s BOHEM přes sociální sítě s žádostí o spolupráci.

Youcat

Týmy Tweetuj s BOHEM Youcat se čas od času setkávají, aby si vyměňovali možné způsoby spojení sil při konkrétních projektech. Na sociálních sítích probíhá stálá spolupráce a publikace vzájemně odkazují na projekty jedni druhých.