Vojenská AMI-TwGOD aplikace

Ve spolupráci s vojenskou katolickou organizací Apostolat Militaire International (AMI) vyvinula organizace Tweetuj s BOHEM (#TwGOD) aplikaci pro všechny, kdo pracují v armádě. Cílem této AMI-TwGOD aplikace je umožnit námořníkům, vojákům, letcům a dalším osobám ve vojenské službě, aby žili a rostli ve víře, našli odpovědi na otázky, které se týkají víry a armády, modlili se a našli povzbuzení, sdíleli svou víru s ostatními… 

Aplikace AMI – TwGOD je určená jak jednotlivým vojákům, tak i jejich rodinám a přátelům. Obsahově je velmi praktická díky přínosu vojáků a vojenských kaplanů různých národností, čímž přesně cílí na potřeby vojáků a vojenských kaplanů v poli. Aplikace AMI-TwGOD je plně dostupná i bez připojení k internetu.

Obsah

Aplikace AMI-TwGOD zahrnuje kromě úplného obsahu aplikace Tweetuj s BOHEM také následující položky určené především pro armádu:

  • Otázky vojáků týkající se víry a každodenního vojenského života
  • Svatí vojáci
  • Modlitby za vojáky
  • Svědectví
  • Inspirující citáty
  • Duchovní první pomoc
  • Kontakty na národní vojenskou duchovní službu

Vojenská knížka

Odpovědi na otázky vojáků v aplikaci AMI-TwGOD jsme rozšířili, aby odpovídaly odpovědím v knize Tweetuj s BOHEM. Zvláštní vojenská edice této knihy byla vyrobena podle potřeb partnerských zemí. Tato edice může být vytištěna jako vojenský doplněk ke knize Tweetuj s BOHEM, aby ji měli vojáci i jejich kaplani k dispozici. 

Vojenští kaplani

Aplikace AMI-TwGOD je účinným zdrojem pro službu kaplanů. Dnešní společenská situace si žádá oslovování jednotlivců spíše než celého církevního společenství. Aplikace AMI-TwGOD pomáhá v tomto oslovování a poskytuje nástroje pro život ve víře. Aplikace AMI-TwGOD a materiály Tweetuj s BOHEM ulehčují práci kaplanů, nemají je však nahradit. Díky aplikaci AMI-TwGOD se mohou vojáci jednoduše, bezpečně a v soukromí spojit se svým kaplanem. 

Vzdělávání ve víře

Po nalezení odpovědí ve vojenské aplikaci je vhodným pokračováním vzdělávání ve víře v armádním prostředí soubor materiálů Tweetuj s BOHEM včetně Jak růst ve víře a Příručky Tweetuj s BOHEM

COMING SOON!