Aplikacija Online sa Svecima omogućuje vam da doslovno slijedite “društvene medije”svetaca, koji dijele iskustva iz svog svakodnevnog života kao da se to događa upravo sada. Zajedno sa svecima, tražimo odgovore na moderna pitanja današnjice. Knjiga, aplikacija, videozapisi, i društveni mediji dovode te uistinu Online sa Svecima.