Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
schildering van Maria met het kindje Jezus

1.38 Waarom heeft Maria zo’n belangrijke rol?

Maria en engelen

Maria werd uitgekozen door God om Jezus te baren en op te voeden. Daardoor werkte ze ook mee aan de verlossing van alle mensen. Ze was een diepgelovige vrouw, die zielsveel van haar Zoon hield. Toen Jezus moest lijden, leed zij mee.

Toen Hij aan het kruis hing zei Jezus tegen zijn leerling Johannes 'Zie daar je moeder' (Joh 19,27)Joh 19,27: Vervolgens zei Hij tegen de leerling: ‘Daar is je moeder.’ Toen, van dat uur af, nam de leerling haar bij zich in huis op.. Daarmee werd Maria tot moeder van ons allemaal; dat betekent dat we allemaal leerlingen van Jezus kunnen zijn. Maria is in de hemel heel dicht bij Jezus. We kunnen haar vragen om voor ons te bidden, wat ze van harte doet. 

> Lees meer in het boek

Maria is uniek en belangrijk voor ons: ze is “vol van genade” (Luc 1,28), “gezegend onder de vrouwen” en “moeder van de Heer” (Luc 1,42-43).

Uit de Wijsheid van de Kerk

Hoe is de heilige Maagd Maria het eschatologische beeld van de Kerk?

Wanneer de Kerk naar Maria kijkt, die geheel heilig is en reeds met ziel en lichaam verheerlijkt, beschouwt zij in haar, wat zij zelf op aarde geroepen is te zijn, en wat zij zal zijn in het hemels vaderland. [CCKK 199]

Waarom heeft Maria in de gemeenschap van de heiligen zo een bijzondere positie?

Maria is de Moeder van God. Zij was op aarde als geen ander mens verbonden met Jezus - een band, die ook in de hemel niet ophoudt. Maria is de koningin van de hemel en ons in haar moederlijkheid heel nabij.

Omdat zij zich met lichaam en ziel toevertrouwde aan een gevaarlijke, zij het een goddelijke, onderneming, werd Maria met lichaam en ziel opgenomen in de hemel. Wie als Maria leeft en gelooft, komt in de hemel. [Youcat 147]