Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
stralend blauwe lucht met wolken

1.45 Hemel! Wat houdt dat ‘eeuwige leven’ in?

Hemel, hel of vagevuur?

Niemand hier op aarde weet precies hoe de hemel er uit ziet (I Kor 2,9)I Kor 2,9: Hierover zegt de Schrift: Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor wie Hem liefhebben.. Wat we wel weten is dat de hemel de ‘plek’ is waar God woont. Daar heeft Jezus een plaats vrijgehouden voor iedere mens.

De hemel is vol van leven, licht en vrede. We zullen er voor eeuwig God kunnen zien: dat is de voltooiing van onze weg met Hem hier op aarde. Ook ontmoeten we er alle andere mensen die ons voorgingen naar de hemel

> Lees meer in het boek

Eeuwig leven betekent voor altijd in vreugde, vrede en geluk bij God zijn, samen met mensen van wie je houdt, met heiligen en engelen.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat heeft God geschapen?

De Heilige Schrift zegt: “In het begin schiep God de hemel en de aarde” (Gen. 1, 1). In haar geloofsbelijdenis verkondigt de Kerk dat God de Schepper is van al wat zichtbaar en onzichtbaar is, van alle geestelijke en stoffelijke wezens, dat wil zeggen van de engelen en van de zichtbare wereld, en in het bijzonder van de mens. [CCKK 59]

Waaruit bestaat de hemel?

De hemel is het eindeloze moment van liefde. Niets scheidt ons meer van God, van wie onze ziel houdt en naar wie ze een leven lang gezocht heeft. Samen met alle engelen en heiligen mogen we ons voor altijd met en over God verheugen.

Wie een verliefd stel elkaar vol liefde ziet aankijken, of wie een baby aan de moederborst ziet die de ogen van zijn moeder zoekt alsof hij ieder glimlachje voor altijd wil opslaan, krijgt een vaag vermoeden van de hemel. God te mogen zien, van aangezicht tot aangezicht, dat is als één enkel oneindig moment van liefde. [Youcat 158]