Over #TwGOD

Oorsprong

De oorsprong van Twitteren met GOD (#TwGOD) ligt in Leiden, waar kapelaan Michel Remery met jongeren in gesprek ging over hun vragen over het katholieke geloof. Die vragen stelden ze na de vieringen, maar ook via Twitter, Facebook en andere nieuwe media. Avonden lang gingen de jongeren met elkaar en met hun kapelaan in gesprek. Alle vragen mochten gesteld worden en geen onderwerp was taboe.

Deze jongeren waren op zoek naar de betekenis van geloof in hun eigen leven. Waarom zou ik in God geloven? Is het logisch om te geloven? De bijeenkomsten hielpen hen om het belang van het geloof voor hun persoonlijke leven te herkennen. Ze drongen er bij hun kapelaan op aan om de resultaten te publiceren in twee boeken, getiteld Twitteren met GOD, die later zijn samengevoegd in één band. Vervolgens vroegen de jonge mensen om het project interactief te maken. Ook hierin speelden zij zelf een grote rol. Al snel was er grote internationale interesse in het project, dat leidde tot vertalingen van de boeken in vele talen. 

Doel

Het interactieve project Tweeting with GOD heeft als doel te laten zien hoe logisch het geloof eigenlijk is en hoe alles verbonden is met de liefde van God voor iedere mens. #TwGOD laat de logica van het geloof zien door specifieke vragen te beantwoorden. Daarbij verwijzen we steeds naar het grotere plaatje en naar de manier waarop God ook van jou houdt. #TwGOD wil je aansporen om op zoek te gaan naar wie Jezus voor jou kan zijn. We willen je uitnodigen om te bidden, steeds meer te leren over het geloof, en een lokale katholieke parochie of gemeenschap bij jou in de buurt te bezoeken.

Middelen

Het project Tweeting with GOD wil (jonge) mensen helpen om antwoorden te vinden op hun vragen over het katholieke geloof door een nauwe integratie van gedrukte boeken en nieuwe media, met een app die de tekst van het boek linkt met informatie op de #TwGOD website.

Doelgroepen

Het #TwGOD boek biedt mensen steun die willen groeien in hun geloof en hun relatie met Jezus. Het geeft je een basiskennis over het geloof in God, op grond van wat de Bijbel en de Kerk daarover zeggen. Het boek en de online tools kunnen onder andere gebruikt worden door de volgende groepen:

 • Iedereen die zelf zijn of haar kennis over het geloof wil verdiepen. Mensen van allerlei leeftijden, jong en ouder, hebben laten weten veel aan het project #TwGOD te hebben gehad. #TwGOD is erg goed geschikt voor individuele geloofsverdieping, juist door de combinatie van het boek, de app, de website en social media. Het biedt alles wat iemand nodig heeft om thuis te kunnen bidden, leren en nadenken over het geloof.
   
 • Allen die hun geloof moeten uitleggen. Je krijgt misschien wel eens een vraag over je geloof waarbij je met je mond vol tanden staat. Dat kan anders: lees in #TwGOD en ga bij een volgende ontmoeting goed beslagen verder met het gesprek. #TwGOD is ook een prachtig cadeau tot besluit van een goed gesprek over het geloof.
   
 • Middelbare scholieren. Het boek en het online verdiepingsmateriaal kunnen de basis vormen van een of enkele modules voor toegankelijk en laagdrempelig religieonderwijs op middelbare scholen, zowel op katholieke en andere confessionele scholen als op openbare scholen. Ook kunnen scholen die hun katholieke identiteit willen bevestigen het boek cadeau geven aan alle leerlingen om thuis in te bladeren en te lezen.
   
 • Vormelingen. #TwGOD kan goed dienst doen als vormselproject, of als achtergrond bij een bestaand vormselproject, omdat het alle informatie over het geloof bevat waarvan je zou willen dat vormelingen het zouden weten. Het #TwGOD boek is een heel mooi cadeau ter gelegenheid van het ontvangen van het Vormsel.
   
 • Iedereen die met jongeren werkt. #TwGOD kan prima dienst doen als naslagwerk voor wie met jongeren werkt, zowel voor individuele jongeren als in groepen. Het doet dan dienst als ‘lerarenboek', waarbij de groepsleider zich kan voorbereiden om antwoord te geven op mogelijke vragen.
   
 • Jongerengroepen en tienergroepen. Het project #TwGOD kan heel goed dienst doen voor de invulling van gespreksavonden, en wordt op verschillende plaatsen met groot succes toegepast. Een avond zou bijvoorbeeld kunnen beginnen met een maaltijd, gevolgd door gesprek en gebed.
   
 • Voortgaande catechese voor parochies. Het #TwGOD boek is zeer geschikt als basis voor voortgaande catechese in parochies, zowel voor jongeren als voor volwassenen. Thuis kan dan via de website en de andere online #TwGOD middelen verdere verdieping plaatsvinden.
   
 • Verdere verdieping na een inleidende cursus over het geloof. Iedereen die meer wil weten over veel verschillende aspecten van het geloof vindt in het project Tweeting with GOD een belangrijk hulpmiddel. Het is voor jong en oud bij uitstek geschikt om zelf mee aan de slag te gaan.
   
 • Ouders en peetouders van dopelingen, eerste communicantjes of vormelingen. #TwGOD kan zowel de ouders als de peetouders meer informatie geven over heel verschillende thema’s van het geloof. Ook is het mogelijk met oudere kinderen thuis het boek samen te lezen.
   
 • Ouders van opgroeiende kinderen. Kinderen staan er om bekend dat ze over alles vragen hebben, ook over God en geloof. Als ouders zich hierop willen voorbereiden en een goed antwoord paraat willen hebben, kan #TwGOD hen goed helpen.

#TwGOD en de relatie met anderen

Twitteren is uit zichzelf een sociale bezigheid, omdat je iets deelt met (potentiële) lezers. Een belangrijk aspect van #TwGOD is dat het niet gericht is op het doorgeven van droge, theoretische informatie. Het doel is om mensen te helpen te groeien in hun relatie met God, om letterlijk te gaan ‘Twitteren met God’ in hun gebed. Hopelijk zal de ontmoeting met anderen die het boek of het online materiaal lezen hierbij helpen. Online worden mensen uitgenodigd om ten minste betrokken te zijn door te ‘liken’ wat ze zien en door hun interactie via de social media. Nog belangrijker: #TwGOD stimuleert mensen om hun lokale parochie te bezoeken, (meer) actief te worden in hun gemeenschappen en zorg te hebben voor mensen om hen heen.