Wszystkie tweety
Poprzedni:
Następny:
het heelal

1.1 Czy Wielki Wybuch przekreśla wiarę w Boga?

Plan czy przypadek?

Niektórzy myślą, że Kościół sprzeciwia się nauce i dlatego chrześcijanie nie wierzą w Wielki Wybuch. A jest wręcz przeciwnie!

Co więcej, Teoria Wielkiego Wybuchu została po raz pierwszy zasugerowana przez katolickiego księdza Georgesa Lemaître'a (†1966), który otrzymał za to wysokie odznaczenie kościelne. Idea Wielkiego Wybuchu doskonale splata się z wiarą w Boga, który stworzył świat z niczego.

> Czytaj więcej w książce

Nauka nie może udowodnić, że Bóg NIE stoi za Wielkim Wybuchem. Przeciwnie: to piękna teoria, która tłumaczy, jak Bóg stworzył świat!

Z mądrości Kościoła

W jaki sposób Bóg stworzył świat?

Bóg stworzył wszechświat w sposób wolny, według swojej mądrości i z miłości. Świat nie powstał w wyniku jakiejś konieczności, ślepego przeznaczenia czy przypadku. Bóg stworzył „z niczego” (ex nihilo: 2 Mch 7, 28) świat uporządkowany i dobry, który przewyższa w sposób nieskończony. Bóg zachowuje i podtrzymuje stworzenie w istnieniu, pozwala mu działać i prowadzi je do jego celu przez swojego Syna i Ducha Świętego. [KKKK 54]

Czy świat jest produktem przypadku?

Nie, to Bóg, a nie przypadek jest przyczyną istnienia świata. Nie jest on, ani co do swego pochodzenia, ani co do swego wewnętrznego porządku i celowości, produktem bezsensownie działających czynników.

Chrześcijanie wierzą, że z dzieła stworzenia można wyczytać pismo napisane ręką Boga. Naukowcom, którzy mówią o całym świecie jako procesie przypadkowym, bez sensu i celu, Jan Paweł II odpowiedział w 1985 r.: „W obliczu uniwersum, w którym istnieje tak kompleksowa organizacja elementów i którego istnienie odznacza się tak cudowną celowością, mówienie o przypadku byłoby równoznaczne z porzuceniem poszukiwania wyjaśnienia świata, którym nam się jawi. W rzeczywistości byłoby to równoznaczne z przyjęciem istnienia działań bez przyczyny. Oznaczałoby to abdykację ludzkiego rozumu, który w ten sposób zrzekłby się myślenia i szukania dróg rozwiązywania problemów”. [Youcat 43]