Wszystkie tweety
Poprzedni:
Następny:

1.8 Czy może istnieć tylko jedna prawda?

Plan czy przypadek?

Prawda jest czymś obiektywnym, dlatego też nie może zależeć od jednostkowego sposobu myślenia. Jezus powiedział: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie” (J 14, 6). 

Jezus uczy nas, że zostaliśmy stworzeni przez Boga, który nas nieskończenie kocha i ma nadzieję, że odpowiemy na Jego zaproszenie do wiecznego szczęścia w niebie przy Nim. Doświadczona i nauczana przez Jezusa prawda pozostaje obiektywna i dlatego niezależna od liczby tych, którzy w Niego wierzą.

> Czytaj więcej w książce

Prawda nie zależy od tego, co (subiektywnie) myślą ludzie, lecz od tego, co jest rzeczywiste i obiektywne. PRAWDĄ jest Jezus.

Z mądrości Kościoła

W jakim sensie Bóg jest Prawdą?

Bóg jest samą Prawdą, Jego słowa mylić nie mogą. On „jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności” (1 J 4, 8). Odwieczny Syn Boży, Mądrość wcielona, został posłany na świat, „aby dać świadectwo prawdzie” (J 18, 37). [KKKK 41]

Co to znaczy, że Bóg jest prawdą?

„Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności” (1 J 1, 5). Jego słowo jest prawdą (Prz 8, 7; 2 Sm 7, 28) i Jego Prawo jest prawdą (Ps 119, 142). Sam Jezus stanowi gwarancję prawdy Bożej, przez to, że wyznaje przed Piłatem: „Ja urodziłem się i przyszedłem na świat po to, aby dać świadectwo prawdzie” (J 18, 37). Bóg nie może podlegać procedurze dowodowej, bo nauka nie może z Niego uczynić obiektu do sprawdzenia. A jednak sam Bóg poddaje się specyficznej procedurze dowodowej. O tym, że Bóg jest prawdą, wiemy na podstawie absolutnej wiarygodności Jezusa. On jest „drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6). To może poznać i sprawdzić każdy, kto wejdzie z Nim w dialog. Gdyby Bóg nie był „prawdziwy”, wiara i rozum nie mogłyby ze sobą dojść do porozumienia. Jest ono jednak możliwe, ponieważ Bóg jest prawdą i prawda jest boska. [Youcat 32]