DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Prethodna:M.9 Zašto bih se trebao pridržavati Pravila angažmana ako neprijatelj to ne čini?
next
Sljedeći:M.4.43 Je li dopušteno koristiti silu kako bi se obranio?

M.10 Uzrokuje li religija ratove? Što je s vjerskim terorizmom?

Neprijatelj i rat

Ratna enciklopedija tvrdi da je za manje od 7% svih ratova glavni uzrok religija. Ipak, u našem je svijetu previše primjera vjerskog nasilja koje su počinili i kršćani. Međutim, to nije Božja volja. Sukobi i ratovi uvijek su posljedica ljudskog grijeha i egoizma pojedinaca ili grupa. Tko propovijeda da Bog želi nasilje ili rat jako je u krivu!

Isus nije samo protiv svakog oblika rata, već je i naučavao ljubav prema neprijateljima. Službeni nauk Crkve nastoji na bilo koji način pridonijeti miru. Rat nije uvijek neizbježan; ali je uvijek poraz za čovječanstvo.

Religija se često koristi kao izgovor, ali rijetko je pravi uzrok. Nažalost, religija se iskorištava, ali Bog nikad ne želi nasilje ili rat, već samo mir.
Mudrost Crkve

Što se mora učiniti da se izbjegne rat?

Uzimajući u obzir kolika zla i nepravde rat uzrokuje, treba činiti sve što je razumno moguće za izbjegavanje rata. U tu svrhu posebno je važno izbjegavati: gomilanje i prodaju oružja koji nisu regulirani od strane javnih vlasti; sve prekomjerne nejednakosti na gospodarstvenom i društvenom području; etničku i vjersku diskriminaciju; zavist, nepovjerenje, oholost i osvetnički duh. Sve što se čini za uklanjanje tih nereda pridonosi izgradnji mira i izbjegavanju rata (KKC 2317).

Koja je opasnost od modernog oružja?

„Svaki ratni čin koji bez razlikovanja ide za uništenjem cijelih gradova ili prostranih krajeva zajedno s njihovim stanovništvom, zločin je protiv Boga i protiv samoga čovječanstva te mora biti odlučno i bez oklijevanja osuđen” (Gaudium et Spes 80). Pogibelj je suvremenog rata što onome koji posjeduje znanstveno, osobito nuklearno, biološko i kemijsko oružje, pruža priliku činiti takve zločine (KKC 2314).

Što Crkva ima za reći o utrci u naoružanju?

Gomilanje oružja mnogima izgleda paradoksalnim načinom da se mogući protivnici odvrate od rata. Takvi u tome vide najuspješnije sredstvo za osiguranje mira među narodima. Takav način odvraćanja od rata podliježe strogim moralnim ogradama. Utrka u naoružanju ne osigurava mir. Mjesto da ukloni uzroke rata, opasnost je da ih oteža. Ulaganje golemih bogatstava u proizvodnji uvijek novih oružja priječi pomaganju siromašnih naroda, zaustavlja razvoj naroda. Prekomjerno naoružanje umnaža uzroke sukoba i povećava opasnost njihova širenja (KKC 2315). „Utrka u naoružanju jedna je od najtežih rana čovječanstva i nepodnosivo šteti siromašnima.” (Gaudium et Spes 81) (KKC 2329).

Ovo kažu crkveni naučitelji

„Kršćani su često negirali Evanđelje; prihvaćajući mentalitet moći, kršili su prava etničkih grupa i naroda i pokazali prezir prema njihovim kulturama i religijskim tradicijama: budi strpljiv i milostiv prema nama i oprosti nam!” (Papa Ivan Pavao II, Molitva za oproštenje, 12. ožujka 2000.)

“Ne ratu! Rat nije uvijek neizbježan, ali je uvijek poraz za čovječanstvo. Međunarodno pravo, iskren dijalog, solidarnost između država, plemenita diplomacija: to su vrijedne metode pojedinaca i nacija za rješavanje njihovih razlika. To govorim misleći na one koji još uvijek vjeruju u nuklearno oružje i na prebrojne sukobe koji i dalje drže taocima našu braću i sestre u čovječanstvu” (Papa Ivan Pavao II. Diplomatskom zboru, 13. siječnja 2003.).

„'Nikad više rata!' Ne, nikad više rata, koji razara život nevinih, koji uči ubijati te razara isto tako živote onih koji ubijaju, koji iza sebe ostavlja tragove ogorčenja i mržnje otežavajući pravedno rješenje istih pitanja koja su ga proizvela” (Papa Ivan Pavao II., Centesimus Annus, 52).