All Questions
prev
Prethodna:M.2. Kako mogu biti kršćanin u vojsci? Je li katolik bolji vojnik?
next
Sljedeći:M.4. Što bi vojni kapelan mogao učiniti za mene?

M.3. Što Biblija kaže o vojnicima?

Vjerovanje i vojska

Kad neki vojnici dođu k Ivana Krstitelja i pitaju ga što da rade, on im odgovora da vode poštene živote kao vojnici (Luka 3, 14). Dakle ne kaže im da polože oružje ili da napuste vojsku. Tamo gdje se možda čini da starozavjetni tekstovi govore da Bog želi ratove, te tekstove uvijek treba čitati u svjetlu Isusove poruke ljubavi u Novom zavjetu.

Novi zavjet daje nekoliko primjera kršćanskih vojnika i časnika koji su veliki vjernici, a ostaju u vojsci (Matej 8, 8-13). U podnožju križa vojnici koji su bili svjedoci Isusove strašne smrti ispovijedaju vjeru zajedno sa svojim časnikom: „Uistinu, Sin Božji bijaše ovaj” (Matej 27, 54).

Vojnici su u Svetom pismu često prikazivani u vrlo pozitivnom svjetlu. Svaki vojnički čin trebao bi biti vođen prvom zapovijedi ljubavi.
Mudrost Crkve

Kako čitati „Ne ubij”?

Pozivajući se na zapovijed: „Ne ubij” (Matej 5, 21) naš Gospodin zahtijeva mir srca i prokazuje nećudorednost ubilačke srdžbe i mržnje. Srdžba je želja za osvetom. „Nije dopušteno željeti osvetu kao zlo onome koji biva kažnjen”, ali je hvalevrijedno nametnuti stanovitu naknadu „ da se poroci isprave i uščuva blago pravednosti” (Sv. Toma Akvinski, Summa theologiae II-II, 158, 1 ad 3). Ako srdžba prelazi u namjeru ubiti bližnjega ili ga okrutno raniti, srdžba se teško protivi ljubavi te je smrtni grijeh. Gospodin kaže: „Svaki koji se srdi na brata svoga bit će podvrgnut sudu” (Matej 5, 22) (KKC 2302).

Što znači „Ljubiti svoje neprijatelje”?

Hotimična mržnja protivi se ljubavi. Mržnja prema bližnjemu jest grijeh kad čovjek bližnjemu naumice želi zlo. Mržnja prema bližnjemu teški je grijeh kad se naumice želi teška šteta. „ A ja vam kažem: ljubite svoje neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima (…)” (Matej 5, 44-45) (KKC 2303).

Što Biblija govori o miru?

Zemaljski je mir slika i plod Kristova mira a Krist je „Knez mironosni”, Knez onog mesijanskog mira (Izaija 9, 5). Krvlju svoga Križa on je ubio „u sebi neprijateljstvo” (Efežanima 2, 16; Kološanima 1, 20-21) pomirio je ljude s Bogom i Crkvu učinio sakramentom jedinstva ljudskoga roda i njegova sjedinjenja s Bogom. „ On je mir naš” (Efežanima 2, 14). Njegov je proglas: „blago mirotvorcima” (Matej 5, 9) (KKC 2305).

Ovo kažu crkveni naučitelji

„Mir se ne svodi na to da ne bude rata, kao rezultat sve nesigurnije ravnoteže snaga. Mir se gradi iz dana u dan težeći za redom koji je Bog htio, koji podrazumijeva sve potpuniju pravdu među ljudima” (Papa Pavao VI., Populorum Progressio, 76).