All Questions
prev
Prethodna:1.9 Je li logično vjerovati? Mogu li postavljati pitanja?
next
Sljedeći:1.11 Govori li nam Bog samo po Bibliji? Ili nam govori i na druge načine?

1.10 Zašto je Biblija tako važna?

Biblija: istina ili laž?

Biblija nije samo neka stara knjiga koju jednostavno možeš zanemariti, jer je napisana prije mnogo godina. To je Riječ Božja napisana od strane ljudi, koji su bili nadahnuti Bogom.

Svaki tekst u Bibliji govori o tebi i tvom životu, iako su stari tisućama godina. Svaki put kad čitaš Bibliju, Bog ti može govoriti i dotaknuti te na novi način. Najvažnija poruka Biblije je Božja ljubav prema svakoj osobi, uključujući i tebe.

Biblija je Božja riječ: sadrži poruku za tebe u ovom trenutku. Ako joj se otvoriš, možeš čuti kako ti Bog govori.
Mudrost Crkve

Koja je uloga Svetoga pisma u životu Crkve?

Sveto pismo je uporište i životna snaga Crkvi, a njezinoj djeci čvrstima vjere, hrana i vrelo duhovnoga života. Ono što je duša teologije i pastirskoga propovijedanja. Psalmist veli: ono je “nozi mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi” (Ps 119,105). Zato Crkva potiče na učestalo čitanje božanskih Pisama jer “nepoznavanje Pisama jest nepoznavanje Krista” (Sveti Jeronim). [KKKC 24]

Je li Sveto pismo istinito?

Sveto pismo čvrsto, vjerno i bez zablude naučava istinu jer je nadahnuto, tj. jer je napisano po nadahnuću Duha Svetoga, i stoga ima „Boga za autora“ (Drugi vatikanski koncil, DV 11).

 

BIBLIJA nije ni gotova s neba pala niti je Bog diktirao ljudima kao pisaćim strojevima. Bog je, štoviše, “izabrao ljude koji su mu poslužili služeći se vlastitim sposobnostima i moćima da zabilježe sve ono i samo ono što je on htio te kao pravi autori pismeno predaju” (Drugi vatikanski koncil, DV 11). Da bi neki tekst bio priznat kao dio Svetoga pisma, nužno je da bude prihvaćen od cijele CRKVE. U zajednicama se morala postići složnost: “Da, u ovomu nam tekstu sam Bog govori – to je nadahnuto od Duha Svetoga!” koji su od mnogih ranokršćanskih spisa nadahnuti, utvrđeno je od 4. stoljeća u takozvanomu KANONU Svetoga pisma. [Youcat 14]

 

Koje mjesto zauzima Isusovo uskrsnuće u našoj vjeri?

Isusovo Uskrsnuće temeljna je istina naše vjere u Krista te zajedno s njegovim križem predstavlja temelj Pashalnog otajstva. [KKKC 126]

Može li se biti kršćanin, a da se ne vjeruje u Kristovo uskrsnuće?

Ne. “Ako pak Krist nije uskrsnuo, uzalud je doista propovijedanje naše, uzalud i vjera naša” (1 Kor 15,14). [Youcat 104]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Sv. Irenej, Protiv hereza, 3. knjiga, 1. poglavlje

Nismo čuli ni od koga drugoga plan našega spasenja, nego od onih preko kojih nam je stiglo evanđelje, što su oni svojedobno naviještali javno i u kasnijem razdoblju, voljom Božjom, izneseno nam u Svetom pismu, da budemo temelj i stup naše vjere. [Sv. Irenej, Protiv hereza, 3. knjiga, 1. poglavlje (MG 7, 844)]