Fundacji JP2

Jan Pawel II

Projekt Tweeting with GOD jest jednym z przedsięwzięć Fundacji JP2. Za przykładem świętego papieża Jana Pawła II, Fundacja pomaga młodym myśleć o Bogu i lepiej Go poznawać, a także znaleźć w ich życiu miejsce na relację z Jezusem. Osiągnięcie tego celu wymaga zaangażowania całej osoby. Im bardziej człowiek czuje się z samym sobą, tym lepiej potrafi odpowiedzieć na miłość Jezusa. Jak napisał w swojej encyklice Veritatis Splendor papież Jan Paweł II: "Bez Stworzyciela stworzenie zanika”. Wolność człowieka uzależniona jest od prawdy o Bogu i o nim samym. Fundacja JP2 chce pomóc ludziom odnaleźć tę prawdę. www.jp2.nl.