Ojciec Michel Remery

Autor Tweetując z BOGIEM

Ksiądz dr Michel Remery (ur. 1973) jest kapłanem diecezji Rotterdam w Holandii. Studiował architekturę na Uniwersytecie Technicznym w Delft, pracował dla Królewskich Holenderskich Sił Powietrznych, a potem w firmie Tebodin w krajach bałtyckich. Ks. Michel studiował filozofię i teologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i został wyświęcony w 2004 r. Przez kilka lat był członkiem Komisji Doradczej ds. Nowych Mediów w Watykańskim Biurze ds. Internetu. W 2008 r napisał pracę doktorską na temat powiązań między liturgią a architekturą. Opublikował też wiele książek i artykułów na ten temat. Obecnie prowadzi badania na wydziale teologii katolickiej na Uniwersytecie w Tilburgu.

Młodość, praca w parafii i w Europie

W latach 2006-2012, ojciec Michel służył jako wikariusz w kilku parafiach w Leiden w Holandii, gdzie nauczał głównie młodych studentów. Tak właśnie narodził się projekt Tweetując z BOGIEM. Wspólnie z młodzieżą odbył wiele pielgrzymek, m.in. do Rzymu, Ziemi Świętej, Krakowa, Istambułu, Surinamu i na Światowe Dni Młodzieży. Ojciec Michel służył również jako zastępca sekretarza generalnego na Radzie Konferencji Episkopatów Europy w St. Gallen w Szwajcarii. Występował m.in. jako sekretarz Komisji ds. Komunikacji Społecznej i Komisji ds. Katechezy, Szkół i Uniwersytetów.

Projekty międzynarodowe

W 2018 roku ksiądz Michel kontynuował swoją misję kapłańską w Luksemburgu, gdzie pełnił funkcję krajowego duszpasterza młodzieży. Od 2023 roku łączy swoją misję jako dyrektor DeoQuest z pracą dla diecezji Rotterdam w Holandii. Do jego zadań należy wspieranie liderów grup i urzędników kościelnych na poziomie lokalnym, diecezjalnym i krajowym, promowanie wymiany doświadczeń i nowych pomysłów oraz angażowanie się w dialog z ludźmi na całym świecie, zwłaszcza poprzez media społecznościowe. Wraz z entuzjastycznym zespołem kontynuuje rozwój i rozszerzanie międzynarodowych inicjatyw związanych z DeoQuest, do których także należy Tweetując z BOGIEM.

Ojciec Michel mówi po holendersku, angielsku, francusku, niemiecku, włosku, luksembursku i hiszpańsku, zna też podstawy polskiego i portugalskiego.