Modlitwa

Potrzebujemy Twojej modlitwy! Chcemy Cię prosić, abyś przyłączył/przyłączyła się do nas w modlitwie o inicjatywę Tweetując z Bogiem oraz wszystkie inicjatywy pokrewne. Modlitwa przybliża nas do Boga oraz do osób, za które się modlimy. Przybliża też nasze serca do intencji, za które się modlimy. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego, by zarezerwować czas na codzienną modlitwę (Zobacz Tweet 3.3). W miarę upływu czasu nasza indywidualna modlitwa może przerodzić się w piękne osobiste spotkanie z Jezusem. Każda forma modlitwy jest piękna. Dla Boga każda modlitwa jest drogocenna (Zobacz Tweety 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.63.7). Aplikacja Tweetując z Bogiem pokazuje wiele pięknych modlitw pochodzących z tradycji Kościoła Katolickiego. Dla mnie codzienna modlitwa jest czasem zjednoczenia z Bogiem niezależnie od tego czy aktualnie to czuję czy też nie. Modlę się za inicjatywę Tweetując z Bogiem codziennie tak jak robią to nasi wolontariusze. Czy zechcesz się do nas przyłączyć? Poniżej znajdziesz propozycje modlitwy wraz z naszymi intencjami modlitewnymi.

Ojciec Michael Remery

Modlitwa za inicjatywę Tweetując z Bogiem

Boże, nasz Ojcze, dziękujemy za inicjatywę Tweetując z Bogiem. Pozwól, by to dzieło było kontynuowane, by było źródłem inspiracji dla wielu ludzi na całym świecie oraz by dawało możliwość znalezienia Ciebie tym, którzy Cię szukają lub są bardzo daleko od Ciebie.

Panie Mój Jezu, Ty wzywasz każdego człowieka, by postępował w duchu Twojej miłości. Pomóż ludziom, którzy stykają się z inicjatywą Tweetując z Bogiem, aby w ten sposób doświadczyli Twojej miłości do nich w tym konkretnym momencie życia, w którym się obecnie znajdują. Zainspiruj ich, aby stale poszukiwali odpowiedzi, aby byli otwarci na własne wątpliwości oraz aby docierali do Ciebie w codziennej modlitwie. Pomóż im dzielić się miłością, swoimi dobrami oraz umiejętnościami z tymi, którzy są duchowo lub materialnie ubodzy.

Duchu Święty, zostałeś posłany do ludzi, aby im pomagać w ich wierze. Obdarz swoją łaską wszystkich członków zespołu oraz wolontariuszy inicjatywy Tweetując z Bogiem. Zbliżaj ich do Ciebie oraz spraw by wszystko, co robią było owocem ich gorącej miłości do Jezusa. Spraw, aby ich życie było darem miłosierdzia dla ich sąsiadów oraz aby dzielili się radosną nowiną Twojej miłości z każdym, kto zechce słuchać. 

Prosimy o to przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Święta Maryjo, módl się za nami!
Święty Janie Pawle II, módl się za nami!
Wszyscy święci w niebie, módlcie się za nami!

Intencje modlitewne

Dołącz do nas w modlitwie o powodzenie inicjatywy Tweetując z Bogiem oraz inicjatyw powiązanych, takich, jak Święci Online, Ludzie Światowych Dni Młodzieży, internetowy program poświęcony rozeznawaniu powołania itd.

 

 • Za tych, którzy tworzą stykają się z inicjatywą Tweetując z Bogiem, aby otrzymali pomoc na swojej drodze do Boga, aby znaleźli odpowiedzi na nurtujące ich pytania, aby wzrastała ich wiedza i wiara oraz aby odczuwali rosnącą miłość Jezusa. Pomóż im odkryć ich osobiste powołanie, by  mogli stać się miłosiernymi Chrześcijanami dla swoich sąsiadów oraz misjonarzami w przyszłości. 
   
 • Za liderów współpracujących z inicjatywą Tweetując z Bogiem, aby odnajdywali wiarę i ufność w pomaganiu tym, którzy poszukują odpowiedzi na pytania o wiarę, aby szanowali ich indywidualną wolność, aby byli otwarci na inspirację Ducha Świętego oraz aby szukali woli Boga we wszystkim.
   
 • Za każdego członka drużyny oraz za wolontariuszy, aby doświadczali łaski i pracowali starannie, z wdzięcznością i radością, aby rozwijali osobiste dary otrzymane od Boga, aby kierowali się w pracy czystymi intencjami, a także aby doświadczali samorealizacji w świetle Bożej obecności.
   
 • Za Ojca Michała, aby w wielu podejmowanych zadaniach i obowiązkach zawsze to Bóg był skałą i fundamentem jego życia i misji, aby stale odnajdywał inspirację, mądrość, wewnętrzny pokój oraz zaufanie, a także aby doświadczał łaski w każdym momencie swojego życia. 
   
 • Za sponsorów, aby doświadczyli dotknięcia Bożą łaską za swoją hojność. Aby w każdym momencie inicjatywa Tweetując z Bogiem i inicjatywy pokrewne dysponowały funduszami niezbędnymi, aby móc kontynuować swoją pracę. 
   
 • Za kraje, w których Tweetując z Bogiem jest obecne, aby ludzie żyli bezpiecznie i w pokoju, aby doświadczali stabilnych warunków życia w poszanowaniu prawa człowieka, w tym fundamentalnego prawo do wolności wyznania; a w szczególności za kraje, które jeszcze nie dają tej wolności. 
   
 • Za nasz Kościół, aby liderzy oraz jego członkowie zawsze żyli blisko Jezusa, aby rozpoznawali aktualne potrzeby współczesnego świata, aby stale poszukiwali nowych sposobów głoszenia wiary oraz aby nie przestawali żyć zgodnie z przesłaniem Ewangelii o Jezusie Chrystusie. 
   
 • Za naszego Papieża, aby był znakiem wspólnoty i inspiracji dla całej ludzkości oraz aby w dalszym ciągu znajdował siłę niezbędną do tego, aby nieść Ewangelię o Jezusie Chrystusie do ludzi całego świata.

 

Team prayer

Dobry Boże, 

Jesteśmy wdzięczni za to, że możemy dzielić się z innymi nowiną o miłości poprzez naszą pracę 
w projekcie Tweetując z Bogiem.

Wspomóż nas, abyśmy byli stale otwarci na to, o co nas prosisz, abyśmy zawsze podążali za Twoimi planami. Naucz nas rozwijać naszą indywidualną relację z Jezusem, abyśmy szukali Ciebie w naszych codziennych modlitwach oraz abyśmy stale poszerzali wiedzę na temat wiary.

Wspomóż nas, abyśmy współpracowali z Twoim Duchem Świętym oraz abyśmy zawsze pamiętali, że celem naszej pracy jest wspieranie ludzi w budowaniu relacji z Tobą. Modlimy się za tych wszystkich, którzy zetkną się z inicjatywą Tweetując z Bogiem, aby z pomocą Ducha Świętego krok po kroku rozwijali swoją wiedzę na temat wiary i relację z Tobą.

Proszę Mój Boże, weź całą moją wolność, moją pamięć, moje zrozumienie oraz całą moją wolę - to wszystko, co mam i nazywam moim. Ty mi to dałeś na własność. Chcę Mój Panie Ci to zwrócić. Wszystko to jest Twoje i proszę zrób z tym to, co chcesz. Proszę daj mi tylko Twoją miłość i łaskę. To mi wystarczy.

Janie Pawle II, módl się za nami.

Amen.

Dowiedz się więcej

 • W książce #Tweetując z Bogiem dowiesz się więcej o modlitwie:
  • Tweet 3.1 Dlaczego powinienem się modlić i jak to robić?
  • Tweet 3.2 Czy modlitwa jest mówieniem do Boga?
  • Tweet 3.3 Jaka jest najlepsza forma modlitwy?
  • Tweet 3.4 Czy modlitwa może mi pomóc w podjęciu właściwych decyzji?
  • Tweet 3.5 Dlaczego modlitwa bywa tak trudna, a nawet nudna?
  • Tweet 3.6 Dlaczego moja modlitwa pozostaje bez odpowiedzi?
  • Tweet 3.7 Jak znaleźć czas na modlitwę? Gdzie jest Bóg w codziennym życiu?
  • Tweet 3.8 Jak modlić się fragmentem Pisma Świętego?
  • Tweet 3.9 Czy należy modlić się do Ojca, Syna czy do Ducha Świętego? Do Maryi i do świętych?
  • Tweet 3.10 Dlaczego ciągle powtarzamy tę samą modlitwę?
  • Tweet 3.11 Jaką modlitwą jest „Ojcze Nasz”?
  • Tweet 3.12 Jak odmawiać Różaniec?
  • Tweet 3.13 Co to jest Liturgia godzin?
  • Tweet 3.14 Co mam robić w czasie adoracji?
    
 • Zobacz Tweety 3.1 - 3.14 by dowiedzieć się więcej na temat modlitwy płynącej z mądrości Kościoła, o tym, czego nauczają Ojcowie Kościoła oraz Papieże. 
   
 • Zobacz Dodatek nr 4 w książce #Tweetując z Bogiem, aby dowiedzieć się, jak się modlić z wykorzystaniem tekstu z Biblii.
   
 • Zobacz Dodatek nr 5 w książce #Tweetując z Bogiem, aby dowiedzieć się, jak można rozważać miniony dzień poprzez modlitwę.
   
 • Chcesz się dowiedzieć więcej na temat modlitwy w grupie?
  • Zobacz w podręczniku #Tweetując z Bogiem:
   • Dodatek nr 5, w którym znajdziesz modlitwy na początek i na koniec spotkania.
  • Zobacz też dodatki specjalne w książce #Tweetując z Bogiem: 
   • Specjalna modlitwa A - modlitwa nocna
   • Specjalne rekolekcje C - Skieruj się całkowicie ku Bogu
   • Arkusz roboczy nr 1: Modlitwa z wykorzystaniem fragmentu z Biblii
   • Arkusz roboczy nr 2: Refleksja nad minionym dniem poprzez modlitwę
   • Arkusz roboczy nr 6: Modlitwa wieczorna lub nocna
   • Arkusz roboczy nr 9: Tekst na rekolekcje (Specjalny Dodatek C)