Nadácia JP2

Svätý Ján Pavol II

Knihy „Tweetuj s Bohom“ boli vydané ako súčasť diela Nadácie JP2 s ústredím v holandskom meste Leiden. Podľa príkladu svätého pápeža Jána Pavla II sa Nadácia JP2 venuje ohlasovaniu a vysvetľovaniu evanjelia a katolíckej tradície. Nadácia JP2 bude vždy pracovať v súlade s učením a mravmi Katolíckej cirkvi.

Mladí ľudia

V tomto kontexte je veľmi dôležité povzbudzovať k živému vzťahu s Ježišom Kristom, obzvlášť medzi mladými, a pomôcť im pri objavovaní povolania. V akademickej sfére sa Nadácia JP2 snaží podporovať teologické a duchovné štúdie i literatúru, obzvlášť v oblastiach, kde prichádza ku kontaktu s inými výskumnými disciplínami. Nadácia JP2 sa usiluje dosiahnuť svoje ciele usporadúvaním, organizáciou a finančnou podporou prednášok, kurzov, štúdií a publikácií, využívaním akýchkoľvek komunikačných prostriedkov vrátane tlače, internetu, ale aj iných elektronických médií.

Pozornosť venovaná celému človeku

Ak máme tieto ciele dosiahnuť, je potrebné venovať pozornosť celému človeku. Čím lepšie sa ľudia vedia prijať, tým lepšie sú schopní reagovať na evanjelium a katolícku tradíciu. Ako povedal pápež Ján Pavol II. v encyklike Veritatis splendor: „Bez svojho Stvoriteľa sa stvorenie vytratí.“ Aby mohol byť človek slobodný, je preňho kľúčové poznať pravdu o Bohu a o sebe samom. Nadácia JP2 sa snaží (mladým) ľuďom pomôcť túto pravdu objaviť a dať jej miesto v živote. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku www.jp2.nl