All Questions
prev
Prethodna:M.5 Kako mogu živjeti svoju vjeru u akciji / u misiji? Kako mogu pomoći nevjernicima? Mogu li plakati u opasnosti ili tuzi?
next
Sljedeći:M.7 Što ako mi se kao vojniku kaže da učinim nešto što nije u redu?

M.6 Zašto bih se trebao žrtvovati kao vojnik za lijenčine - koji me mogu uvrijediti ili napasti?

Vjera i djelovanje

Ovo je ključno pitanje. Kršćanski odgovor na ovo pitanje povezan je s Isusovom žrtvom. Nije tražio priznanje od onih zbog kojih pati: bez obzira na njihov stav, bio je potpuno predan svojoj misiji. Od svih se vojnika traži da učine isto, i kao takav vojni poziv vrlo je blizak Isusovoj predanosti.

Tu „Ljubite svoje neprijatelje” (Matej 5, 44) postaje konkretan zahtjev. Ljubav je najvažnija Božja zapovijed. To nadilazi romantičnu ljubav o kojoj sanjamo: ovdje govorimo o onome što ujedinjuje život i smrt, pa čak i daje život nakon smrti. Tvoje služenje i patnja služe višem cilju, mirnijem svijetu. A ti kao kršćanin time služiš Bogu.

U konačnici tvoja žrtva je za Isusa, koji pokazuje radikalno nov način života: ljubav je najvažnija zapovijed!
Mudrost Crkve

Što je mir na ovom svijetu?

Poštivanje i razvoj ljudskog života zahtijevaju mir. Mir nije tek odsutnost rata i ne može se svesti na osiguranje ravnoteže među suprotstavljenim silama. Mir je „spokoj poretka” (sveti Augustin), „plod pravednosti” (Izaija 32, 17) i učinak ljubavi. Zemaljski je mir slika i plod Kristova mira (KKC 2304 -2305).

Što je potrebno za zemaljski mir?

Mir se na zemlji ne može postići bez zaštite osobnih dobara, bez slobodne komunikacije među ljudima, bez poštivanja dostojanstva osoba i naroda, bez postojano življena bratstva (KKC 2304).

Što je mir?

Mir je posljedica pravednosti i znak ostvarene ljubavi. Gdje je mir, tamo može „svako stvorenje u svojemu redu doći k počinku” (Toma Akvinski). Zemaljski je mir slika mira Kristova. koji je izmirio nebo i zemlju. Mir je više nego odsutnost rata, više od ravnoteže moći (“ravnoteže straha”). U stanju mira ljudi mogu sa svojim pravedno stečenim dobrima sigurno živjeti i slobodno vršiti razmjenu dobra. U miru se vodi briga o dostojanstvu i samoodređenju pojedinaca, tako i naroda. U miru je ljudsko zajedništvo prožeto bratskom solidarnošću (Youcat 395).

Ovo kažu crkveni naučitelji

„Izražavam zahvalnost svim muškarcima i ženama čija su odanost i požrtvovnost koristili čovječanstvu u cjelini ... Posebno bih se danas prisjetio onih koji su dali svoje živote za mir i pomirenje među narodima” (Papa Franjo Ujedinjenim narodima, 25. rujna 2015.).