DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Prethodna:1.18 Koji su dijelovi Novog zavjeta?
next
Sljedeći:1.20 Kako mogu znati što je u Bibliji prava istina, a što nije?

1.19 Trebam li slijediti sva pravila iz Biblije?

Čitanje Biblije

Isus nije došao na zemlju ukinuti zakone Starog zavjeta, već da ih ispuni. Novi zavjet baca svjetlo na Stari zavjet. Neki se biblijski zakoni više ne primjenjuju jer nam je Isus dao viši zakon, koji se temelji na ljubavi prema bližnjemu. Na primjer, Isus nam govori kako je voljeti naše neprijatelje bolje, nego tražiti osvetu kad nam se dogodi nešto loše.

Ostali zakoni, poput Deset zapovijedi, i dalje su na snazi. Crkva, vođena Duhom Svetim, pomaže nam shvatiti koji se zakoni još primjenjuju za nas, a koji ne.

Novi zavjet baca novo svjetlo na Stari zavjet: određena su pravila ukinuta, dok su druga potvrđena. Ljubav je glavna zapovijed.
Mudrost Crkve

Kako to da Sveto pismo uči istinu?

Jer je sam Bog tvorac Svetoga pisma: zato se za njega kaže da je nadahnuto i da nezabludivo naučava one istine koje su potrebne za naše spasenje. Naime, Duh Sveti je nadahnuo ljudske pisce koji su zapisali ono čemu nas je on htio poučiti. Pa ipak, kršćanska vjera nije “religija knjige”, nego Božje riječi, “ne neke napisane i nijeme riječi, nego utjelovljene i žive Riječi” (sveti Bernard iz Clairvouxa). [KKKC 18]

Kako Sveto pismo može biti "istinito", ako sve što u njemu piše nije točno?

BIBLIJA nam nema namjeru prenijeti povijesne točnosti ili prirodoznanstvene podatke. I pisci su bili djeca svojega vremena. Njihovi su izričaji koji put pod utjecajem nam nedostupnih kulturalnih predodžaba. Pa ipak, Sveto pismo sadrži neprevarljivu sigurnost u svemu što je čovjeku potrebno znati. [Youcat 15]

Kakvo je jedinstvo Staroga i Novoga zavjeta?

Pismo je jedno jer je jedna Božja riječ, jedan je spasenjski Božji naum, jedno je božansko nadahnuće obaju Zavjeta. Stari zavjet pripravlja Novi, a Novi ispunjava Stari: međusobno se osvjetljuju. [KKKC 23]

Koje je značenje Starog zavjeta za kršćane?

U STAROMU ZAVJETU Bog se očituje kao Stvoritelj i uzdržavatelj svijeta te kao vođa i odgojitelj ljudi. Knjige Staroga zavjeta također su riječ Božja i Sveto pismo. Bez Staroga zavjeta ne može se razumjeti Isusa.

 

U STAROME ZAVJETU započinje velika povijest poučavanja vjere koja u NOVOMU ZAVJETU doživljava odlučujući preokret i dolazi do cilja govorom o svršetku svijeta i ponovnomu Kristovu dolasku. Stari je zavjet puno više od obične predigre Novomu zavjetu. Zapovijedi i proroštva za narod Božji Staroga zavjeta, i obećanja koja su u njemu sadržana za sve ljude, nikada nisu opozvani. U knjigama Staroga zavjeta nalazi se nezamjenjivo blago molitve i mudrosti, posebno Psalmi koji pripadaju svakodnevnoj molitvi Crkve. [Youcat 17]

 

Koje je značenje Novoga zavjeta za kršćane?

U NOVOM ZAVJETU ispunja se Božja OBJAVA. Četiri evanđelja, po Mateju, Marku, Luki i Ivanu, srce su Svetoga pisma i najdragocjenije blego Crkve. U njima nam se očituje Sin Božji i susreće nas onakav kakav jest. U Djelima apostolskim upoznajemo početke Crkve i djelovanje Duha Svetoga. U apostolskim poslanicama u Kristovu svjetlu predstavljen nam je ljudski život sa svih strana. U Ivanovu Otkrivenju unaprijed nam je predočen kraj vremena.

 

Isus je sve što nam je Bog želio reći. Čitav STARI ZAVJET pripravlja utjelovljenje Sina Božjega. Sva Božja obećanja u Isusu nalaze svoje ispunjenje. Biti kršćanin znači biti sve dublje povezan s Kristovim životom. Za to se evanđelje mora čitati i živjeti. Madeleine Delbrêl kaže: “Svojom riječju Bog nam kaže tko je on i što od nas hoće; to nam kaže konačno i kaže nam za svaki dan. Dok držimo svoje evanđelje u rukama, moramo se sjetiti da u njemu stanuje Riječ koja u nama želi postati tijelom, želi nas zahvatiti da bi mogla započeti svoj život iznova, na novomu mjestu, u novomu vremenu, u novoj ljudskoj sredini.” [Youcat 18]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Sv. Augustin, Pisma, br. 54

Naš Gospodin Isus Krist, kako je sam rekao u Evanđelju, podvrgao nas je svojim jarmom i teretom,  koji su svjetlo. Stoga je na društvo svoga novog naroda stavio obvezu... što god se pokaže u kanonskim spisima, s izuzetkom tereta, koji je pronađen u pet Mojsijevih knjiga, koje su drevnim ljudima nametnule služenje u skladu svojim karakterom i proročkim vremenima u kojima su živjeli. [Sv. Augustin, Pisma, br. 54 (ML 33, 200)]