Alle Vragen
prev
Vorige:M.5 Hoe kan ik mijn geloof beleven tijdens operaties? Hoe kan ik niet-gelovigen helpen? Kan ik huilen bij gevaar of verdriet?
next
Volgende:M.7 Wat als aan mij als soldaat wordt verteld dat ik iets moet doen dat niet goed voelt?

M.6 Waarom zou ik me opofferen voor bankhangers thuis – die me soms zelfs beledigen of aanvallen?

Geloof & actie

Dit is een cruciale vraag. Het christelijke antwoord op deze vraag houdt verband met de zelfopoffering van Jezus. Hij zocht niet naar erkenning door degenen voor wie hij leed: ongeacht hun houding was hij volledig toegewijd aan zijn missie. Alle militairen wordt gevraagd hetzelfde te doen, en als zodanig komt de militaire roeping heel dicht bij de toewijding van Jezus.

Hier wordt “Heb je vijanden lief” (Mattheüs 5,44) concreet. Liefde is het hoogste gebod van God. Dit gaat veel verder dan de romantische liefde waar we van dromen: hier spreken we over wat leven en dood verenigt, en zelfs leven voorbij de dood geeft. Je dienen en lijden dient een hoger doel, dat van een wereld die meer vrede kent. En als christen dient het uiteindelijk de missie van God.

Uiteindelijk is jouw offer voor Jezus, die een radicaal nieuwe manier van leven toont: liefde (ook voor bankhangers) is het hoogste gebod!
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat is vrede in deze wereld?

e vrede in de wereld, die een vereiste is voor de eerbiediging en ontwikkeling van het menselijk leven, bestaat niet slechts in de afwezigheid van oorlog of in het evenwicht tussen tegengestelde machten, maar is “de rust van de orde” (H. Augustinus), vrucht “van de gerechtigheid” (Jes. 32,17), en de uitwerking van de liefde. De aardse vrede is beeld en vrucht van de vrede van Christus [CCKK 481].

Wat is nodig voor vrede in de wereld?

Zij vereist een rechtvaardige verdeling en bescherming van de goederen van personen, een vrije communicatie tussen de mensen, de eerbiediging van de waardigheid van personen en volkeren, en een volhardende beoefening van de rechtvaardigheid en de broederlijkheid [CCKK 482].

Wat is vrede?

Vrede is het gevolg van gerechtigheid en een teken van liefde in de praktijk. Waar vrede heerst, kan ‘elk schepsel goed tot rust komen’ (Thomas van Aquino). Aardse vrede is een weerspiegeling van de vrede van de Christus die hemel en aarde verzoend heeft. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog, meer ook dan een zorgvuldig uitgebalanceerd evenwicht van krachten (‘afschrikkingsevenwicht’). In een vredestoestand kunnen mensen met hun eerlijk verworven eigendom veilig leven en tot vrije uitwisseling met elkaar komen. Tijdens de vrede wordt de waardigheid en het zelfbeschikkingsrecht van het individu en van de volkeren gerespecteerd. Tijdens de vrede wordt het menselijke samenleven gekenmerkt door broederlijke solidariteit [Youcat 395].

Dit zeggen de pausen

“Ik breng een eerbetoon aan al die mannen en vrouwen wier loyaliteit en zelfopoffering de mensheid als geheel ten goede zijn gekomen... In het bijzonder wil ik vandaag degenen in herinnering brengen die hun leven hebben gegeven voor vrede en verzoening tussen volkeren” [Paus Franciscus, aan de Verenigde Naties, 25 september 2015].