All Questions
prev
Previous:3.1 Bakit ako dapat manalangin at paano ko ito magagawa?
next
Next:3.6 Bakit walang sagot kapag nagdadasal ako?

3.2 Ang pagdarasal ay pareho ba sa pakikipag-usap sa Diyos?

Personal na panalangin

Ang pagdarasal ay hindi pakikipag-usap sa Diyos, ngunit pagbubuo ng isang relasyon sa kanya [> 3.1]. Tulad ng sa anumang relasyon, ang komunikasyon at pag-ibig ay may mahalagang papel. Higit pa rito sa pagsasabi lamang sa Diyos kung ano ang gusto mo para sa iyong sarili o para sa iba. Sa isang lugar sa loob ng ating sarili, bawat tao ay naghahangad ng pag-ibig ng Diyos [> 1.7] at nais na makilala siya nang mas mabuti.

Taimtim na inaasahan ng Diyos na nais mong mahalin siya, tulad ng pagmamahal niya sa iyo [> 1.26]. Samakatuwid, ang panalangin ay hindi lamang pagtatanong ng mga bagay ng Diyos at pakikipag-usap sa kanya, kundi pati na rin (at lalo na) pakikinig sa kanya. Nasa katahimikan, kalmado at katahimikan ng panalangin na maaari kang makinig ng mabuti sa kanya.

 

Ang panalangin ay hindi lamang pagsasalita ngunit pakikinig din. Gumagawa ito sa iyong kaugnayan sa Diyos, na mahal ka at hinahangad ang iyong pag-ibig.
The Wisdom of the Church

What are the different forms of the prayer of petition?

It can be a petition for pardon or also a humble and trusting petition for all our needs either spiritual or material. The first thing to ask for, however, is the coming of the Kingdom. [CCCC 553]

Bakit kailangan nating humingi sa Diyos?

Alam ng Diyos na lubusang nakakakilala sa atin, kung ano ang kailangan natin. Gayunpaman, nais ng Diyos na "humingi" tayo: na sa paghihirap ng ating buhay, sa Kanya tayo bumaling, sa Kanya dumaing, magsumamo, magsumbong, manawagan, at kahit na makipagtunggali sa Kanya sa panalangin.

Totoong hindi kailangan ng Diyos ang ating mga kahilingan upang tulungan tayo. Para sa ating kapakanan na dapat tayo maging mga nananawagan. Ang sinumang hindi humihingi at ayaw humingi ay sinasarahan ang kanyang sarili. Tanging ang taong humihingi ang nagbubukas ng sarili at bumabaling sa may-akda ng lahat ng mabuti. Ang sinumang humihingi ay bumabalik pauwi sa Diyos. Kaya ang panalangin ng pagsusumamo ay naglalagay sa tao sa tamang pakikipag-ugnayan sa Diyos, na gumagalang sa ating kalayaan. [Youcat 486]
 

This is what the Popes say

Si Cristo ay nakatayo sa pintuan ng iyong puso (cf. Rev. 3:20) ... Ngunit kung bubuksan mo ang pinto upang si Kristo ay lumiwanag sa iyo (cf. Efe. 5:14), dapat ka munang makinig sa pagkatok niya. Nangangahulugan ito na araw-araw dapat kang makatakas mula sa kaguluhan ng ingay at pagkalito at, sa loob ng ilang minuto, manahimik at kalmado ... Kahit na higit pa sa pagsasalita, ang panalangin ay nakikinig. Sinabi sa atin ng Ama: "Ito ang aking minamahal na Anak, makinig sa kanya" (Mk. 9: 7). Sa pamamagitan ng pagdarasal ay maliliwanagan ka, mapapanariwa at mapalakas para sa paglalakbay sa buhay. [Pope John Paul II, To youth in Uganda, 6 Feb. 1993]