DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Poprzedni:3.1 Dlaczego powinienem się modlić i jak to robić?
next
Następny:3.3 Jaka jest najlepsza forma modlitwy?

3.2 Czy modlitwa jest mówieniem do Boga?

Modlitwa osobista

Modlitwa nie jest mówieniem do Boga, lecz budowaniem relacji z Nim. W tej relacji, tak jak w każdej innej, ważną rolę odgrywają komunikacja i miłość. Wykraczają one poza mówienie jedynie o tym, czego chcesz dla siebie czy dla innych. Gdzieś głębko wewnątrz siebie każdy człowiek tęskni za miłością Boga i pragnie lepiej Go poznać.

Bóg ma gorącą nadzieję, że chcesz Go kochać tak, jak On kocha ciebie. Dlatego modlitwa nie jest tylko proszeniem Boga o różne rzeczy i mówieniem do Niego, ale również (i to przede wszystkim) słuchaniem Go. W ciszy i spokoju modlitwy możesz słuchać Go uważnie.

 

Modlitwa to nie monolog, ale rozmowa z Bogiem. To sposób na poprawę twojej relacji z Bogiem, który cię kocha i ufa, że ty też Go kochasz.
Z mądrości Kościoła

Jakie są różne formy modlitwy prośby?

Może być modlitwa prośby o przebaczenie lub też modlitwa pokornej i ufnej prośby we wszystkich naszych potrzebach duchowych i materialnych. Przede wszystkim jednak prośba chrześcijańska skupia sięna pragnieniu i poszukiwaniu Królestwa. [KKKK 553]

Dlaczego powinniśmy prosić Boga?

Bóg, który zna nas na wylot, wie, czego potrzebuje­ my. Bóg jednak chce, ażebyśmy Go prosili: żebyśmy w nędzy naszego życia zwrócili się do Niego, krzyczeli, wołali do Niego, błagali Go, żalili się Mu, czy wręcz na modlitwie walczyli z Nim.

Na pewno Bóg nie potrzebuje naszych próśb, aby nam pomóc. Proszącymi mamy być ze względu na nas samych. Kto nie prosi i nie chce prosić, zamyka się w sobie. Dopiero człowiek, który prosi, otwiera się i zwraca się do Sprawcy wszelkiego dobra. Kto prosi, wraca do Boga. W ten sposób modlitwa prośby naprowadza człowieka na właściwą relację do Boga, który szanuje naszą wolność. [Youcat 486]