5.9 Paano mapapatawad ang aking mga kasalanan kung imposible ang paglapit sa pari?

Living the sacraments

Ang pagkakaiba sa pagitan ng mas magaan (venial) na mga kasalanan at malubhang (mortal) mga kasalanan ay naglalaro dito. Ang una ay pinapatawad sa pamamagitan ng matapat na paghingi ng kapatawaran sa Diyos, pagdarasal ng "Ikinukumpisal ko" sa simula ng Misa, o sa pamamagitan ng mga kawanggawa. Ang mga mortal na kasalanan ay mapapatawad lamang sa Sakramento ng Pakikipagkasundo [> 3.38]. Kung wala ang iyong pagkakamali hindi ka makakalapit sa isang pari para sa mahalagang sakramento na ito, maaari kang gumawa ng isang "kilos ng perpektong pagsisisi", habang ginagawa ang matatag na resolusyon upang pumunta sa Kumpisal [> 3.39] sa lalong madaling panahon. Ang epekto ay katulad ng pagtanggap ng kapatawaran, kaya't mapatawad ang iyong mga kasalanan - ngunit tandaan na pumunta sa Kumpisal sa lalong madaling panahon.

Ang isang “Panalangin ng Lubos na Pagsisisi” ay nangangahulugan na sasabihin mo sa Diyos ng buong puso na tunay mong ikinalulungkot ang iyong mga kasalanan dahil mahal mo siya (at hindi lamang dahil sa natatakot ka sa mga kahihinatnan ng iyong kasalanan). Ito ay isang seryosong sandali ng katapatan sa pagitan mo at ng Diyos. Itinuturo ng Simbahan na kailangan mong makakita ng isang pari nang pisikal para sa Sakramento ng Pakikipagkasundo, kung kaya't hindi posible ang Pangungumpisal sa pamamagitan ng video conference o telepono.

Kung imposible ang pagpunta sa isang pari, maaari kang patawarin sa pamamagitan ng paggawa ng isang Panalangin ng Lubos na Pagsisisi na may matatag na hangarin na pumunta sa Kumpisal sa lalong madaling panahon.