All Questions
prev
Předchozí:5.8 Jak můžu uskutečnit duchovní přijímání?
next
Následující:5.10 Jak mohou být svátosti podány ve stavu nouze?

5.9 Jak mohou být odpuštěny mé hříchy, když je přístup ke knězi nemožný?

Žít svátostmi

Rozdíl mezi lehčími (všedními) hříchy a těžkými (smrtelnými) hříchy tu hraje roli. Ty první jsou odpuštěny upřímnou prosbou o Boží odpuštění, modlitbou “Vyznávám se” na začátku mše nebo dobročinnými skutky. Smrtelné hříchy mohou být odpuštěny pouze ve Svátosti smíření.Když bez svého zavinění nemáš přístup ke knězi kvůli této důležité svátosti, můžeš provést “skutek úplné lítosti”, spolu s pevným rozhodnutím jít ke zpovědi co nejdříve to bude možné. Výsledek je podobný obdržení rozhřešení, takže tvé hříchy budou odpuštěny – ale pamatuj si, že je potřeba co nejdříve jít ke zpovědi.  

 

“Skutek úplné lítosti” znamená, že řekneš Bohu celým svým srdcem, jak opravdově lituješ svých hříchů, protože ho miluješ (a ne pouze proto, že se bojíš důsledků svých hříchů). Je to vážná chvíle čestnosti mezi tebou a Bohem. Církev nás učí, že pro svátost smíření je nutné setkat se s knězem osobně, proto zpověď přes videokonferenci nebo telefon není možná. 

Když je přístup ke knězi nemožný, může ti být odpuštěno učiněním “skutku úplné lítosti” s pevným rozhodnutím jít ke zpovědi co nejdříve budeš moci.