All Questions
prev
Previous:5.7 Ano ang pinagkaiba sa pagitan ng tunay at espiritwal na pakikinabang?
next
Next:5.9 Paano mapapatawad ang aking mga kasalanan kung imposible ang paglapit sa pari?

5.8 Paano ako makakagawa ng espirituwal na pakikipag-isa?

Pagsasabuhay ng mga Sakramento

Kapag ang pagdalo sa Misa o pagtanggap ng Komunyon ay hindi posible, maaari mo pa ring tanggapin si Hesus sa espiritwal na Komunyon. Maaari kang manalangin, halimbawa, sa mga salita ng ika-17 siglo na si San Alfonso ng Liguori: "Aking Hesus, naniniwala akong naririto ka sa Mahal na Sakramento. Mahal kita higit sa anupaman sa mundo, at nananabik akong tanggapin ka. Ngunit dahil hindi ako makakatanggap ng Komunyon sa sandaling ito, palusugin mo ang aking kaluluwa kahit espirituwal lamang. Ipinagkaisa ko ang aking sarili sa iyo ngayon tulad ng pagtanggap ko sa iyo. " At si Hesus ay makikipag-isa sa iyo!

Sa iyong (medyo maliit) na pagdurusa dahil sa  hindi ka makatanggap ng tunay na Komunyon, maaari mong ilakip ang iyong sarili sa matinding pagdurusa ni Hesus nang inalok niya ang kanyang buhay sa Krus [> 1.26] - at mapagtanto ang biyaya sa iyo ng kanyang katawan at dugo sa Eukaristiya.

Manalangin kay Hesus: "Naniniwala akong naroroon ka sa Eukaristiya. Hangad kong tanggapin ka ng espiritwal sa aking puso. Tulungan mo akong manatiling malapit sa iyo”.