Alle Vragen
prev
Vorige:5.8 Hoe kan ik geestelijke Communie ontvangen?
next
Volgende:5.10 Hoe kunnen sacramenten worden toegediend in een noodgeval?

5.9 Hoe kan ik vergeving krijgen voor mijn zonden als ik geen priester kan benaderen?

De sacramenten beleven

Hier is het onderscheid tussen lichtere (dagelijkse) zonden en ernstige zonden (doodzonden) van belang. De eerste worden vergeven door God eerlijk om vergeving te vragen, het 'Ik belijd…' te bidden aan het begin van de Mis, of door een goede daad. Doodzonden kunnen alleen worden vergeven in het sacrament van boete en verzoening. Als je zonder je schuld geen priester kunt benaderen voor dit belangrijke sacrament, kun je een ‘akte van volmaakte berouw’ bidden, terwijl je je vast om zo gauw dat mogelijk is naar te biecht te gaan. Het effect is vergelijkbaar met het ontvangen van de absolutie, dus je zonden zullen worden vergeven - maar vergeet niet zo snel mogelijk te gaan biechten.

Een ‘akte van volmaakt berouw' betekent dat je God met je hele hart zegt dat je echt spijt hebt van je zonden omdat je van hem houdt (en niet alleen omdat je bang bent voor de consequenties van je zonde). Het is een serieus moment van eerlijkheid tussen jou en God. De Kerk leert dat je fysiek een priester moet ontmoeten voor het sacrament van boete en verzoening, dus absolutie via videoconferentie of telefoon is niet mogelijk.

Als toegang tot een priester onmogelijk is, kun je vergeving verkrijgen door een ‘akte van volmaakt berouw' te doen met het vaste voornemen om zo snel mogelijk te biechten.