DeoQuest and TweetingwithGOD

 

Gebeden voor #TwGOD sessies

# Openingsgebeden

 

Neem, Heer...

Goede God, we komen bij U om U te bedanken voor dit moment waarop we mogen nadenken over de grootheid van Uw aanwezigheid onder ons en de redenen waarom het goed is te geloven. We vragen U ons te helpen eerlijk na te denken over hoe alles samenkomt in Uw liefde en hoe we U, niet onszelf, centraal kunnen stellen in ons leven en onze gedachten. Daarom bidden we:

Allen:
Neem, Heer, en aanvaard heel mijn vrijheid, mijn geheugen, mijn verstand en heel mijn wil, alles wat ik heb en bezit. U hebt het mij gegeven, aan U, Heer, geef ik het terug. Alles is van U, beschik erover geheel volgens Uw Wil. Geef dat ik U mag liefhebben, die genade is mij genoeg. [Suscipe-gebed van St. Ignatius]

Kom, Heilige Geest...

Goede God, nu we hier bij elkaar komen om na te denken over U en Uw grote gaven vragen we U om bij ons te zijn met Uw Heilige Geest. Samen bidden we:

Allen:
Kom, Heilige Geest, Goddelijke Schepper, waarlijke bron van licht en fontein van wijsheid! Spreid Uw genialiteit uit over mijn onnozele verstand, verdrijf de duisternis die mij bedekt, die van zonden en onwetendheid. Geef mij een doordringende geest om te begrijpen, vasthoudend geheugen, de werkwijze en rust in het leren, de helderheid om te bevatten, en elegantie in overvloed om me uit te drukken. Leid het begin van mijn werk, begeleid haar voortgang, en help het tot een goed einde te brengen. Dit vraag ik door Jezus Christus, waarlijk God en waarlijk mens, voor altijd en eeuwig. Amen. [Studiegebed van St. Thomas van Aquino]

# Afsluitende gebeden
 

Dank U, Heer...

Goede God, we danken U voor onze gesprekken, voor wat we over U en onszelf hebben geleerd. Help ons om dit deel uit te laten maken van ons dagelijks leven. Leer ons om open te staan voor U. Heilige Maria, Moeder van Jezus, bid voor ons.

Allen:
Wees gegroet Maria... (zie Tweet 3.9).

In Uw handen...

We danken U voor alles wat we geleerd hebben en bidden:
V/. In Uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
R/. In Uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
V/. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.
R/. In Uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
V/. Eer aan de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
R/. In Uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. [Psalm 31,5; Completen]

# Andere gebeden
 

Engel van God

Engel van God die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bezwaar, geleid en bestuur mij. Amen.

Oefening van geloof

Mijn Heer en mijn God, ik geloof; dat Gij zijt één God in drie Personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven; dat Gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard, en door de heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof!   

Oefening van hoop

Oneindig goede God, ik hoop, door de verdiensten van Jesus Christus, van U te verkijgen: de eeuwige zaligheid en alle genaden, die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw in uw beloften. Heer versterk mijn hoop!