Over Twitteren met GOD

Twitteren met GOD wil je helpen om antwoorden te vinden op jouw vragen over leven en geloof door de integratie van gedrukte boeken met digitale media door de gratis app.

Twitteren met GOD helpt mensen van alle generaties en achtergrond in zien hoe alles verbonden is met Gods liefde voor elke mens en om de logica van het geloof te zien. We willen je aanmoedigen om erachter te komen wie Jezus voor jou kan zijn en je uitnodigen om vragen te stellen, meer te leren over het leven en de antwoorden die het geloof je kan geven.

We moedigen mensen aan om hun lokale parochie te bezoeken, actiever te worden in hun gemeenschap en voor de mensen om hen heen te zorgen.

Oorsprong

De oorsprong van Twitteren met GOD (#TwGOD) ligt in Leiden, waar kapelaan Michel Remery met jongeren in gesprek ging over hun vragen over het katholieke geloof. Die vragen stelden ze na de vieringen, maar ook via Twitter, Facebook en andere nieuwe media. Avonden lang gingen de jongeren met elkaar en met hun kapelaan in gesprek. Alle vragen mochten gesteld worden en geen onderwerp was taboe.

Deze jongeren waren op zoek naar de betekenis van geloof in hun eigen leven. Waarom zou ik in God geloven? Is het logisch om te geloven? De bijeenkomsten hielpen hen om het belang van het geloof voor hun persoonlijke leven te herkennen. Ze drongen er bij hun priester op aan om de resultaten te publiceren in een boekJonge mensen spelen nog steeds een sleutelrol bij het ontwikkelen van ideeën en interactief materiaal. Al snel was er internationale interesse in  Twitteren met GOD, wat leidde tot de vertalingen het materiaal in vele talen.

Samenwerking

Twitteren met GOD heeft een strategisch partnerschap getekend met het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus,  met de bedoeling om mensen in hun persoonlijke relatie met Jezus Christus. Projecten van het gebedsnetwerk zijn onder meer: De Paus VideoClick to PrayDe weg van het hart.

Samen met het Apostolat Militaire International, hebben we een app ontwikkeld die is bedoeld voor het gebruik door militairen.

De teams van Twitteren met GOD en Youcat komen af en toe bij elkaar om te sparren over mogelijke manieren om de krachten te bundelen voor specifieke projecten. Publicaties en sociale media verwijzen wederzijds naar elkaars projecten.