DeoQuest and TweetingwithGOD

 

Bidden

Wij rekenen op uw gebed! Bidden brengt ons dichter bij God, maar ook bij de mensen of intenties waarvoor we bidden. Als christenen zijn wij geroepen om regelmatig een moment de tijd te nemen om te bidden. Gaandeweg zult u een eigen manier van bidden vinden, een eigen manier om dichtbij Jezus te zijn. Iedere vorm van gebed is goed, en voor God is ieder gebed waardevol. De Twitteren met GOD app bevat veel mooie gebeden uit de Traditie van de Katholieke Kerk. 

“Voor mij is mijn dagelijks gebed een moment van verbondenheid met God, waarbij het minder belangrijk is of ik zijn aanwezigheid ervaar dan dat ik zelf aanwezig ben. Ik bid iedere dag voor Twitteren met GOD en zijn gebruikers, net als onze vrijwilligers. Bid u met ons mee?”

Michel Remery pr. 

Gebedsintenties

Bid met ons mee voor de intenties van Twitteren met GOD en onze andere initiatieven, waaronder Online met HeiligenGroeien in geloof…

 • Voor hen die in aanraking komen met Twitteren met GOD, dat ze God kunnen ontmoeten, antwoorden op hun vragen vinden, en groeien in hun kennis over het geloof en de liefde van Jezus. En dat ze hun persoonlijke roeping vinden, behulpzame christenen zijn voor hun naasten, en uitgroeien tot missionarissen van Gods liefde. 
   
 • Voor de leiders die werken met Twitteren met GOD, dat ze met vertrouwen anderen kunnen helpen zoeken naar antwoorden over het geloof – en daarbij ieders persoonlijke vrijheid respecteren. Dat ze openstaan voor de ingevingen van de Heilige Geest en in alles blijven zoeken naar de Wil van God.
   
 • Voor de teamleden en vrijwilligers, dat ze de genade ontvangen om gewetensvol te kunnen werken, in dankbaarheid en met vreugde hun persoonlijke van God ontvangen talenten ontwikkelen en werken met zuivere intenties, terwijl ze steeds meer zichzelf worden in de ogen van God. 
   
 • Voor Father Michel Remery, dat hij altijd God zal herkennen als het fundament van zijn leven en missie, dat hij op ieder moment inspiratie, wijsheid, innerlijke vrede en vertrouwen op zijn genade kan vinden te midden van zijn veelvoudige verantwoordelijkheden.
   
 • Voor onze sponsoren, dat ze geraakt mogen worden door Gods genade en zo beloond worden voor hun gulle gaven, en dat de noodzakelijke financiële middelen beschikbaar blijven om het werk van Twitteren met GODen onze andere initiatieven voor te blijven zetten. 
   
 • Voor de landen waar Twitteren met GOD aanwezig is, dat mensen kunnen leven in veiligheid, vrede en een stabiele omgeving die mensenrechten respecteert, inclusief het fundamentele recht op religieuze vrijheid; met name voor landen waar dit nog niet het geval is. 
   
 • Voor onze Kerk, dat haar leiders en leden altijd dicht bij Jezus zullen blijven en de tekenen van de tijd herkennen, steeds op zoek naar nieuwe wijzen om het geloof te verkondigen, terwijl ze de grondboodschap van Jezus’ evangelie bewaren en naleven. 
   
 • Voor onze paus, dat hij een teken van eenheid en inspiratie kan zijn voor de hele mensheid, en steeds de noodzakelijke kracht zal vinden om Jezus’ Evangelie over de hele wereld te verspreiden. 

Gebed voor Twitteren met GOD & Online met Heiligen

God, onze Vader, wij danken u voor Twitteren met GOD initiatieven. Laat deze een bron van inspiratie zijn voor velen in de hele wereld, en een manier om mensen te bereiken die naar u op zoek zijn of ver van u verwijderd zijn. 

Heer Jezus, u roept iedere mens om uw liefde te aanvaarden. Help de mensen die in aanraking komen met Twitteren met GOD om uw liefde voor hen op dit moment te herkennen. Inspireer hen om te blijven zoeken naar antwoorden, om open te zijn over hun twijfels, en om u te zoeken in hun dagelijks gebed. Help hen hun liefde, bezittingen en vaardigheden te delen met allen die hulp nodig hebben en klaar te staan voor hen die in geestelijke of materiële nood verkeren. 

Heilige Geest, u bent gezonden om mensen te helpen in hun geloof. Ondersteun met uw genade alle teamleden en vrijwilligers van Twitteren met GOD, zodat ze steeds nauwer met u verbonden kunnen zijn en dat alles wat ze doen voortkomt uit hun liefde voor Jezus. Help hen om liefdevol met hun naasten te leven en de boodschap van uw liefde te verkondigen aan iedereen die wil luisteren.

We vragen dit door Christus onze levende Heer. Amen. 

Heilige Maria, bid voor ons!
Heilige Johannes Paulus II, bid voor ons!
Alle heiligen in de hemel, bidt voor ons!

  Teamgebed

  Goede God,

  Wij danken U dat we uw boodschap van liefde met anderen kunnen delen door onze inzet voor Twitteren met GOD.

  Help ons om steeds open te staan voor wat U van ons vraagt, zodat we altijd met uw plannen meewerken. Leer ons om steeds te blijven groeien in onze persoonlijke band met Jezus, om U elke dag te blijven zoeken in ons gebed en om steeds over ons geloof te blijven leren. 

  Help ons om als een goed team samen te werken in uw Geest en steeds voor ogen te houden wat het uiteindelijke doel is: mensen helpen in hun relatie met U. We bidden u voor alle mensen die met Twitteren met GOD in aanraking komen: dat ze door de hulp van de Heilige Geest stap voor stap zullen kunnen groeien in de kennis van het geloof en hun band met U.

  Neem, Heer, en aanvaard heel mijn vrijheid, mijn geheugen, mijn verstand en heel mijn wil, alles wat ik heb en bezit. U hebt het mij gegeven, aan U, Heer, geef ik het terug. Alles is van U, beschik erover geheel volgens uw Wil. Geef dat ik U mag liefhebben, die genade is mij genoeg.

  Heilige Johannes Paulus II, bid voor ons!

  Amen.