Privacyverklaring JP2 Stichting

De JP2 Stichting probeert zo goed mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Onze volledige privacyverklaring vindt u hieronder. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, laat het ons dan alstublieft weten via info@jp2.nl

WELKE GEGEVENS DE JP2 STICHTING VERZAMELT

De JP2 Stichting kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw betaalgegevens (waaronder IBAN nummer/bankrekeningnummer)
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

WAAROM DE JP2 STICHTING GEGEVENS NODIG HEEFT

De JP2 Stichting verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, schriftelijk (per e-mail en/of per post en/of per Facebook bericht en/of Twitter bericht en/of andere social media) en/of telefonisch. 

Daarnaast kan de JP2 Stichting uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, het nakomen van een daaraan verbonden wettelijke verplichting of om een gerechtvaardigd belang in te vullen. 

Uw bankgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het afhandelen van een bestelling die geplaatst is in de webshop (of via persoonlijk contact), of een donatie af te ronden die u wenst te doen aan de JP2 Stichting.

HOE LANG EN WAAR DE JP2 STICHTING GEGEVENS BEWAART

De JP2 Stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, tenzij wij verplicht zijn ze langer te bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Alle data wordt opgeslagen in een beveiligde cloud-omgeving. Alle draagbare toestellen die uw gegevens kunnen bevatten zijn vergrendeld.

DELEN MET ANDEREN

De JP2 Stichting verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. JP2 Stichting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

De JP2 Stichting gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor meer informatie: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

De JP2 Stichting maakt gebruik van Google Analytics. De JP2 Stichting heeft Google geen toestemming gegeven om via de JP2 Stichting verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jp2.nl samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. De JP2 Stichting zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

BEVEILIGEN

De JP2 Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht er onverhoopt een inbreuk hebben plaatsgevonden op onze beveiliging die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens dan stellen wij de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte. Indien deze inbreuk ernstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer stellen wij u op de hoogte van een eventuele inbreuk. 

De JP2 Stichting heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@jp2.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

KLACHTEN OF MELDINGEN

Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, dan kunt u dit melden op info@jp2.nl en zal uw klacht in behandeling worden genomen. JP2 Stichting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

CONTACTGEGEVENS

De contactgegevens van de Stichting zijn:
Website: www.jp2.nl
Adres: JP2 Stichting, Steenschuur 19, 2311 ES Leiden  
E-mail: info@jp2.nl
Overige websites: www.tweetingwithgod.com en www.twitterenmetgod.nl/webwinkel