Het boek

Jouw vragen

Heb je vragen over het geloof? Ben je niet gelovig en ben je nieuwgierig naar wat katholieken geloven? Ben je gelovig opgevoed en heb je vragen waarvan je niet weet waar je ze kunt stellen? Je bent niet de enige! Er zijn veel mensen met vragen over het geloof. Gelukkig zijn er ook antwoorden te vinden!

Logica van het geloof

De bedoeling van de oorspronkelijke #TwGOD gesprekken was niet alleen om een antwoord te geven op de vragen, maar vooral om stil te staan bij de redenering daarachter. Zo ontdekten deze jongeren dat het katholieke geloof veel logischer is dan veel mensen denken. De samenvattingen van de antwoorden, geschreven samen met jongeren, hebben geleid tot de publicatie van de boeken Twitteren met GOD. Deze zijn in verschillende talen vertaald. Met de #TwGOD app kunnen de lezers rechtstreeks van een pagina in het boek naar de desbetreffende internetpagina op de #TwGOD website gaan om meer informatie over het onderwerp te vinden.

Thema's

Het boek Twitteren met GOD is oorspronkelijk gepubliceerd in twee delen, die bij de latere herdrukken zijn samengevoegd tot één handzaam boek. De vier delen in het boek gaan achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen:

  • Deel 1 – Tweets over God, begin en einde: de kern van het geloof, God, de schepping, de Bijbel en de manier waarop God met mensen omgaat. 
     
  • Deel 2 – Tweets over de Kerk, oorsprong en toekomst: vragen over de oorsprong en de geschiedenis van de Kerk en de wijze waarop de Kerk nu in de wereld aanwezig is. 
     
  • Deel 3 – Tweets over jou en God, bidden en sacramenten: vragen over bidden en hoe moeilijk dat kan zijn, de rol van het kerkgebouw in ons leven en wat liturgie en sacramenten voor ons doen. 
     
  • Deel 4 – Tweets over christelijk leven, geloof en ethiek: het leven als christen en verschillende keuzes waarmee je wordt geconfronteerd als gelovige, inclusief uitdagende aspecten zoals de omgang met seks, werk, roeping en ethische vragen.