DeoQuest and TweetingwithGOD

 

Father Michel Remery

De auteur van Twitteren met GOD

Dr. ir. Michel Remery pr. (Voorburg, 1973), is priester van het bisdom Rotterdam. Hij studeerde bouwkunde aan de TU Delft, werkte voor de Koninklijke Luchtmacht en als expat voor ingenieursbureau Tebodin in de Baltische Staten. Father Michel studeerde filosofie en theologie aan de Pauselijke Gregoriana Universiteit in Rome en werd tot priester gewijd in 2004. Voor een aantal jaren was hij lid van een advies commissie over nieuwe media en jonge mensen bij het Vaticaanse kantoor voor internetzaken. In 2008 voltooide hij een proefschrift over de relatie tussen liturgie en architectuur. Hij publiceerde verschillende boeken en artikelen over dit thema en is gastonderzoeker aan de School for Catholic Theology van de Universiteit van Tilburg.

De auteur van Twitteren met God, Michel Remery

Jongeren, parochie en Europa

Van 2006 tot 2012 was father Michel kapelaan in enkele parochies in Leiden, waar hij vooral met jongeren en studenten werkte. Dit is waar Twitteren met GOD ontstond. Met hen maakte hij pelgrimstochten naar Suriname, Rome, het Heilige Land, Polen, Turkije en vele malen naar de Wereldjongerendagen. Vervolgens werkte father Michel als Vice Secretaris Generaal van de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) in St. Gallen, Zwitserland. Hij was onder andere secretaris van de commissie voor sociale communicatie en de commissie voor catechese, scholen en universiteiten.

Internationale projecten

Vanaf 2018 zette priester Michel zijn priesterlijke missie voort in Luxemburg als nationaal verantwoordelijke voor jongerenpastoraat. Sinds 2023 combineert hij zijn missie als directeur van DeoQuest met werk voor het bisdom Rotterdam in Nederland. Zijn taken bestaan uit het ondersteunen van groepsleiders en kerkmensen op lokaal, diocesaan en nationaal niveau, het bevorderen van het uitwisselen van ervaringen en nieuwe ideeën en het aangaan van een dialoog met mensen over de hele wereld, vooral via sociale media. Samen met een enthousiast team blijft hij internationale initiatieven rond DeoQuest ontwikkelen en uitbreiden, waaronder ook Twitteren met GOD.

Father Michel spreekt Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Luxemburgs en heeft basiskennis van Pools en Portugees.