Tweetuj s BOHOM v súčasnosti používajú ľudia na celom svete a je k dispozícii vo viac ako 30 jazykoch. Projekt sa stal úspešným vďaka tomu, že odpovedá na skutočné otázky, ktoré kladú mladí ľudia. Odpovede sú výstižné, jasné a podané pomocou moderných komunikačných prostriedkov vrátane knihy, aplikácie, sociálnych médií a videí.