Tweets about you and God

Tu nájdeš zoznam všetkých tweetov. Ak sa ti zdá zoznam príliš dlhý alebo ak hľadáš konkrétnu otázku, zadaj slovo do vyhľadávacieho poľa a filtruj len to, čo ťa zaujíma.

Stvorenie alebo náhoda?

Biblia: pravda alebo lož?

Čítanie Biblie

Hlavné udalosti Starého zákona

Čo pre nás urobil Ježiš?

Čo robí Duch Svätý?

Zlo a utrpenie

Mária a anjeli

Nebo, peklo alebo očistec?

Cirkev dnes

Pôvod Cirkvi

Ježiš, apoštoli a pápež

Rimania, koncily a cirkevní otcovia

Moslimovia, barbari a pravoslávni

Smerom k reformácii

Odpoveď cirkvi

Cirkev v dvadsiatom storočí

Osobná modlitba

Druhy modlitby

Tradície a zbožnosť

V kostole

Liturgia

Veľké cirkevné sviatky

Sviatosti

Eucharistia

Východní katolíci

Povolanie

Život kresťana

Povolanie k svätosti

Sexualita

Ľudský život

Umelé oplodnenie, embryá a klonovanie

Koniec života

Spoločnosť a spoločenstvo

Spravodlivosť & mier - #YniGOD

Volanie - #OnlineSaints

Odpustenie - #OnlineSaints