Získajte nástroje a tipy
pre prácu s mládežníckou
skupinou práve tu!

Čo pre nás urobil Ježiš?
119329
Stvorenie alebo náhoda?
21599
Hlavné udalosti Starého zákona
47389
“Always be prepared to give explanation to any one who calls you to account for the hope that is in you”.
(I Pet. 3:15)