Získajte nástroje a tipy
pre prácu s mládežníckou
skupinou práve tu!

Čo pre nás urobil Ježiš?
139496
Povolanie k svätosti
17934
Čo robí Duch Svätý?
30242
Stvorenie alebo náhoda?
22673
“Always be prepared to give explanation to any one who calls you to account for the hope that is in you”.
(I Pet. 3:15)