Získajte nástroje a tipy
pre prácu s mládežníckou
skupinou práve tu!

Čo pre nás urobil Ježiš?
135468
Biblia: pravda alebo lož?
114680
Čo robí Duch Svätý?
29721
Hlavné udalosti Starého zákona
45585
“Always be prepared to give explanation to any one who calls you to account for the hope that is in you”.
(I Pet. 3:15)