Získajte nástroje a tipy
pre prácu s mládežníckou
skupinou práve tu!

“Always be prepared to give explanation to any one who calls you to account for the hope that is in you”.
(I Pet. 3:15)