Získajte nástroje a tipy
pre prácu s mládežníckou
skupinou práve tu!

Čo pre nás urobil Ježiš?
137798
Stvorenie alebo náhoda?
22514
Hlavné udalosti Starého zákona
46975
“Always be prepared to give explanation to any one who calls you to account for the hope that is in you”.
(I Pet. 3:15)