Časté otázky (FAQ)

Aké informácie nájdem v #TwGOD?

Projekt Tweetuj s Bohom (#TwGOD) pokrýva všetky dôležité aspekty katolíckej viery. Medzi témami sú Boh a stvorenie, Cirkev, modlitba a liturgia a kresťanský život. Súčasťou projektu je súbor 200 otázok a odpovedí, nazývaných „tweety“. Tie predstavujeme v modernom a príťažlivom šate. Každá dvojstrana v knihe je bohato ilustrovaná a tvorí samostatný celok. Knihu teda možno otvoriť kdekoľvek a jednoducho začať čítať. To isté platí o 200 otázkach na webovej stránke. Okrem toho, že odpovede sú stručné a výstižné, je táto koncepcia ústretová aj voči tým, ktorí nie sú zvyknutí na čítanie dlhých textov.

Potrebujem knihu, alebo mi stačí aj web a aplikácia?

Webová stránka #TwGOD, aplikácia a kniha sa dopĺňajú, no možno ich používať aj samostatne. Aplikácia poskytuje prepojenie medzi knihou a obsahom online a ponúka viacero špecifických možností. Ak však používatelia chcú naplno vyťažiť z možností, ktoré ponúka projekt #TwGOD, budú potrebovať knihu aj internetové pripojenie (na prístup k webovej stránke a sociálnym médiám).

Čo sa rozumie pod pojmom „tweet“?

Projekt #TwGOD označuje každú otázku aj s príslušnou odpoveďou ako tweet, keďže pôvodné otázky zasielali mladí ľudia prostredníctvom Twitteru a ďalších sociálnych médií. Odkaz ako „Pozri tweet 1.34“ smeruje čitateľa na otázku 1.34 a príslušnú odpoveď.

Čo znamenajú skratky KKKC a Youcat?

Pod každým tweetom nájdeš citácie z iných textov, ktoré ti pomôžu tému preskúmať do väčšej hĺbky. V knihe nájdeš tieto odkazy v sekcii „Čítaj ďalej“ a na webovej stránke pod nadpisom „Múdrosť Cirkvi“. Tieto texty čerpajú z viacerých zdrojov:

  • KKKC je skratka pre Kompendium Katechizmu Katolíckej cirkvi. Katechizmus je kniha, ktorá vysvetľuje vieru teologicky správnym spôsobom a dostala schválenie biskupa. Kompendium je stručným vydaním úplného Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorý pre Cirkev na celom svete schválil v roku 1992 pápež Ján Pavol II. 
  • Youcat  je anglická skratka pre „Youth Catechism“ (Katechizmus pre mládež), verziu katechizmu Cirkvi určenú pre mladých ľudí. Podobne ako KKKC je Youcat zhrnutím Katechizmu Katolíckej cirkvi.

Aký je vzťah medzi Youcatom a #TwGOD?

Youcat a projekt #TwGOD predstavujú dve cesty prehlbovania viery zamerané predovšetkým na mladých ľudí. Projekt #TwGOD vychádza z otázok, ktoré kládli mladí ľudia dneška. Odpovede vychádzajú z poznania a múdrosti Cirkvi, pričom venujú patričnú pozornosť logike viery a prepojeniu na každodenný život. Youcat začína s otázkami Katechizmu Katolíckej cirkvi a snaží sa na ne stručne odpovedať spôsobom, ktorý je mladým ľuďom blízky a je pre nich zrozumiteľný. Projekt #TwGOD často odkazuje na otázky z Youcatu a ďalej ich skúma. Každý človek je iný, preto je dobré mať k dispozícii niekoľko projektov, ktoré sa venujú vysvetľovaniu viery. Takto si každý môže nájsť formát, ktorý mu vyhovuje.

Ako je financovaný projekt Tweetuj s Bohom?

Projekt Tweetuj s Bohom (#TwGOD) je v plnej miere závislý na príspevkoch. V mnohých ohľadoch sa snažíme ponúknuť „za málo peňazí veľa muziky“. Tím #TwGOD napríklad tvoria takmer samí dobrovoľníci. Členovia výboru projektu nedostávajú žiaden plat. Stále sú tu však vysoké náklady spojené s priestormi a údržbou webovej stránky, vývojom aplikácie a prekladom projektu do iných jazykov (napr. pre krajiny s obmedzeným množstvom finančných prostriedkov). Všetky príspevky použijeme výlučne na financovanie projektu #TwGOD.

Ako môžem projekt Tweetuj s Bohom podporiť?

Môžeš nás podporiť rôznymi spôsobmi:

  • Môžeš nás podporiť finančným darom, buď bankovým prevodom, alebo priamo cez internet. V sekcii Prispejte nájdeš pokyny k tomu, ako prispieť. Vopred ti ďakujeme za príspevok!
  • Môžeš nám tiež poslať tipy a návrhy na zlepšenie projektu Tweetuj s Bohom.
  • Ak ti ide prekladanie alebo grafický dizajn, možno by si vedel/-a pomôcť nášmu tímu. Ak si myslíš, že by si niečím mohol/-a prispieť, vyplň kontaktný formulár.
  • Môžeš nám tiež zvlášť pomôcť aj úvahami nad vierou v Boha a prežívaním vedomia Božej lásky.

Aké poslanie má Nadácia JP2?

Projekt Tweetuj s Bohom je súčasťou diela Nadácie JP2, ktorá pôsobí v holandskom meste Leiden. Nadácia sa podľa príkladu svätého pápeža Jána Pavla II. angažuje v práci s (mladými) ľuďmi, ktorým pomáha premýšľať o Bohu, dozvedať sa o ňom viac a nájsť to správne miesto v živote pre vzťah s Ježišom. V snahe dosiahnuť tento cieľ je podstatné, aby sme venovali pozornosť celému človeku. Čím viac sú ľudia schopní sebaprijatia, tým lepšie sú schopní odpovedať na Ježišovu lásku. Ako povedal pápež Ján Pavol II. v encyklike Veritatis splendor: „Bez svojho Stvoriteľa sa stvorenie vytratí.“ Aby mohol byť človek slobodný, je preňho kľúčové poznať pravdu o Bohu a o sebe samom. Nadácia JP2 sa snaží pomôcť ľuďom objaviť túto pravdu.