Autor

Architektúra a teológia

Autor knihy Tweetuj s Bohom, vdp. Dr Michel Remery M.Sc. (*1973, Voorburg), je kňazom rotterdamskej diecézy v Holandsku. Vyštudoval architektúru na Technickej univerzite Delft, neskôr pracoval pre holandské kráľovské letectvo a potom pôsobil v pobaltských štátoch ako zahraničný pracovník v poradenskej a strojárskej firme Tebodin. Po štúdiu teológie v Ríme dokončil dizertačnú prácu na Pápežskej univerzite Gregoriana. Témou práce bol vzťah medzi liturgiou a architektúrou.

Mládež a práca vo farnosti

Niekoľko rokov pôsobil otec Remery ako výpomocný duchovný v niekoľkých farnostiach v holandskom meste Leiden, kde sa venoval najmä mládeži a vysokoškolákom. Sprevádzal ich na púťach do Surinamu, Talianska, Svätej zeme, Turecka a na mnohé Svetové dni mládeže. Zopár rokov bol otec Remery tiež členom poradného výboru pre nové médiá a mládež vo Vatikánskom úrade pre internetové záležitosti.

Biskupské konferencie a spoločenská komunikácia

Michel Remery v súčasnosti slúži ako zástupca generálneho sekretára Rady európskych biskupských konferencií (CCEE). Medzi iným je sekretárom výboru CCEE pre sociálne komunikačné prostriedky. Sekretariát CCEE sa nachádza vo švajčiarskom St. Gallene.