DeoQuest and TweetignwithGOD

 

Nové médiá

Mladí ľudia

Prvé vydanie kníh Tweetuj s Bohom sa stretlo s veľkým úspechom. Mladí ľudia zapojení do projektu sa o svoje nadšenie chceli podeliť s každým. Navrhli preto, aby sa projekt rozšíril aj na internet. Tím #TwGOD tvoria najmä nadšení mladí ľudia. Technickej stránke sa venujú odborníci, zatiaľ čo mladí ľudia dodávajú obsah. Títo mladí ľudia sú v neustálom dialógu s kňazmi a teológmi, aby zaistili, že obsah projektu #TwGOD je v súlade s učením Katolíckej cirkvi.     

Webová stránka

Webová stránka www.tweetingwithgod.com tiež obsahuje nové informácie, ktoré nie sú súčasťou pôvodnej knihy. Webovú stránku možno používať dvoma spôsobmi v závislosti od toho, či chceš začať s obsahom online alebo s knihou. 

●     Ak máš otázku o viere, na webovej stránke nájdeš krátke odpovede spolu s odkazmi na ďalšie informácie k danej téme. Webovú stránku môžeš používať aj bez knihy. 

●     Ak chceš tému preskúmať hlbšie, môžeš si nalistovať príslušnú stránku v knihe Tweetuj s Bohom

Vďaka aplikácii má každý čitateľ prístup k ďalším informáciám týkajúcim sa témy, o ktorej si práve číta. Tieto informácie vychádzajú z Tradície Cirkvi, náuky cirkevných otcov, textov, ktoré napísali pápeži, a z iných zdrojov. 

Aplikácia

Aplikácia má niekoľko funkcií a možno ju používať aj bez knihy.

●     SCAN – Na každej dvojstrane v knihe sa nachádza odpoveď na konkrétnu otázku. Vedľa obrázka v ľavom hornom rohu dvojstrany sa nachádza logo SCAN. Funkcia SCAN ti umožňuje v aplikácii odfotografovať‘ tento obrázok, ktorý ťa vzápätí presmeruje na príslušnú webovú stránku. 

●     Všetky tweety – K 200 otázkam, na ktoré ponúka webová stránka #TwGOD odpovede, môžeš prejsť priamo z aplikácie. V názvoch otázok môžeš vyhľadávať konkrétne slová prostredníctvom výkonného vyhľadávacieho nástroja online. 

●     Katolícke modlitby – Aplikácia obsahuje pokladnicu katolíckych modlitieb v rozličných jazykoch. Vďaka tomu sa môžeš zapojiť do modlitby, nech si kdekoľvek. Jej súčasťou je aj oddelená sekcia modlitieb, ku ktorým by mal mať každý kňaz za každých okolností prístup, najmä v kritických situáciách. Tieto modlitby sú rovnako dostupné vo viacerých jazykoch.   

●     Poriadok svätej omše – Základná štruktúra katolíckej omše čiže Eucharistie je rovnaká po celom svete. Rozdiel je jedine v jazyku. Aby si sa mohol/-a zúčastniť svätej omše v iných krajinách, v aplikácii nájdeš štandardné texty svätej omše (poriadok svätej omše) v množstve jazykov. Pomocou tlačidla vľavo dole môžeš kedykoľvek prepnúť jazyk na materinský, a tak zistiť, ako znie daný text v tvojom jazyku. Táto funkcia je veľmi užitočná aj pre kňazov, ktorí chcú koncelebrovať omšu spolu s ďalšími kňazmi v inom jazyku.   

●     Tweety dňa – Pri každom spustení aplikácie sa zobrazí nová kombinácia dvoch tweetov. Takto ti chceme pomôcť denne uvažovať nad otázkami viery. 

Sociálne médiá

Projekt #TwGOD je aktívny aj na rozličných sociálnych médiách. Sústreďujeme sa najmä na sieť InstagramTwitter, Snapchat a Facebook s cieľom rozprúdiť dialóg o otázkach viery. Pritom často odkazujeme na 200 otázok na webovej stránke a v knihe. Ak v nich odpoveď na danú otázku chýba, spoločne budeme hľadať odpoveď. Projekt #TwGOD má samostatný tím na správu sociálnych médií.