All Questions
prev
Předchozí:5.7 Jaký je rozdíl mezi opravdovou svátostí oltářní a duchovním přijímáním?
next
Následující:5.9 Jak mohou být odpuštěny mé hříchy, když je přístup ke knězi nemožný?

5.8 Jak můžu uskutečnit duchovní přijímání?

Žít svátostmi

Když účast na Mši nebo přijetí svátosti oltářní není možné, můžeš stále přijmout Ježíše v duchovním přijímání. Můžeš se modlit například se slovy svatého Alfonze Liguoriho (ze 17. století):  "Můj Ježíši, věřím, že jsi opravdu přítomen v této svátosti. Miluji Tě víc než všechno ostatní na světě a toužím Tě přijmout. Ale protože Tě nyní nemohu přijmout ve svátosti oltářní, naplň mou duši alespoň duchovně. Spojuji se nyní s Tebou tak, jako když Tě opravdově přijímám.” A Ježíš se s tebou sjednotí! 

Ve svém (relativně malém) utrpení pro nemožnost přijmout svátost oltářní se můžeš sjednotit s Ježíšovým velkým utrpením, když obětoval svůj život na kříži – a uvědomit si tak dar jeho těla a krve v Eucharistii

Modli se k Ježíši: “Věřím, že jsi přítomný v Eucharistii. Toužím přijmout Tě duchovně do svého srdce. Pomoz mi zůstat Ti vždy nablízku”.