DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Previous:5.19 Rất nhiều người đang cầu nguyện: tại sao thảm hoạ đại dịch không chấm dứt?
next
Next:2.2 Hội Thánh được điều hành như thế nào?

5.20 Tôi có thể cầu cùng vị thánh nào trong cơn khủng hoảng?Tôi xin ai cầu bầu trong trường hợp bệnh tật lây lan hay trong giờ lâm tử?

Cầu nguyện trong khủng hoảng

Các thánh nhân trên thiên đàng là những vị rất gần gũi Thiên Chúa, và mỗi vị thánh có thể mang lời cầu nguyện của bạn để xin với Thiên Chúa thay cho bạn. Họ không chọn lựa ai hay lý do cầu nguyện. Mừng thay cũng không có sự tranh đua ai vĩ đại hơn, hay ai được cầu bầu nhiều hơn giữa các vị thánh! Vì vậy nếu bạn không biết phải cầu cùng vị Thánh nào, chỉ cần kêu cầu tên của những vị phổ biến và được bạn yêu mến nhất: Tất cả các ngài đều đang ở cạnh bên Thiên Chúa, Đấng sẽ lắng nghe lời chuyển cầu của họ. Thông thường, bạn hay cầu cùng thánh bổn mạng vì một vài lý do đặc biệt. Sau đây là năm vị thánh bạn có thể cầu bầu trong cơn khủng khoảng, và nhớ rằng còn rất nhiều vị khác nữa:

  1. Thiên thần Mi-ca-e là chiến binh của thiên đàng,người chống trả nanh vuốt của sự dữ: bạn hãy cầu xin ngườii bảo vệ bạn khỏi ảnh hưởng của mọi sự xấu xa trên đời.
  2. Thánh Jude Thaddeus [>OnlineSaints] và Thánh Rita thành Cascia  là hai thánh bảo trợ trong những tình huống tuyệt vọng vô phương: Nếu bạn không biết phải làm gì hay phải cầu cùng ai, hãy nhờ các ngài cầu thay cho bạn!
  3. Thánh Valentinô[>OnlineSaints] không chỉ là vị thánh của tình yêu: qua các thời kỳ ngài vẫn được kêu cầu để chuyển lời cho những ai đang vật lộn với đại dịch và những căn bệnh (dễ lây lan)khác.
  4. Thánh Giuse ngay từ những buổi đầu vẫn được kêu cầu như một vị thánh bảo trợ,người có khả năng xin cho ta ơn chết lành.
  5. Mẹ Maria, mẹ của Đức Giêsu, là người rất thân cận với Thánh Tâm Chúa, và lời chuyển cầu của mẹ đặc biệt có sức mạnh: bạn có thể xin Mẹ cầu bầu cho bạn “khi nay và trong giờ lâm tử”

Bạn có thể tìm hiểu thêm về nhiều vị thánh khác trong ứng dụng Online with Saints: www.onlinewithsaints.com

Đọc thêm trong sách

 

Bạn có thể nhờ các vị thánh chuyển cầu cho mình, vì các ngài rất gần gũi thiên chúa. Những ai mới bắt đầu có thể xin Thiên Thần Mi-ca-e, Thánh Giuse và Mẹ Maria cầu bầu cho.