All Questions
prev
Prethodna:5.19 Toliko se ljudi moli: zašto katastrofi nije kraj?
next
Sljedeći:6.14 Je li uopće moguće svugdje imati mir? Kako bismo trebali reagirati na genocid, diktaturu, odcjepljenje ili trgovinu oružjem?

5.20 Kojim svecima se mogu moliti u krizi? Kome se mogu moliti u slučaju zaraze ili smrti?

Molitva u krizi

Svaki svetac nalazi se u raju, vrlo je blizu Boga i svaki svetac mu može donijeti tvoje molitve i molbe! Oni nisu izbirljivi o tome tko traži molitvu ili iz kojih razloga. Srećom, među svetima nema natjecanja oko toga tko je najveći ili tko prima najviše molitvenih molbi! Dakle, ako ne znaš kojem svecu se moliti, samo se moli jednom od svojih omiljenih: svi su oni u raju s Bogom, koji sluša njihovu molitvu. Tradicionalno pozivamo svece zaštitnike zbog određenih razloga. Evo pet velikih svetaca kojima se treba moliti u krizi, znajući da ih ima još mnogo:

 

1. Sveti Mihael nebeski je branitelj protiv vražjih zamki: možeš moliti njegovu molitvu posebno da budeš zaštićen od utjecaja svakog oblika zla.

2. Sveti Juda Tadej i Rita iz Cascie, sveci su očajnih i beznadnih slučajeva: ako više ne znaš što učiniti ili kome se moliti, zamoli ih da mole za tebe!

3. Sveti Valentin nije samo svetac ljubavnika: tijekom svih godina od njega se tražilo da se moli za ljude koji pate od kuge i drugih (zaraznih) bolesti.

4. Sveti Josip od početka je prozvan kao zaštitnik kojeg možeš moliti za dobru smrt.

5. Marija, Isusova majka, vrlo je bliska Njegovom srcu i njezine su molitve vrlo snažne: možeš ju zamoliti da moli za tebe, "sada i u času naše smrti".

 

Možeš pronaći mnogo više svetaca kojima se možeš moliti u besplatnoj aplikaciji Na internetu sa svecima.

 

Možeš se moliti svakom svecu, jer su svi vrlo bliski Bogu. Za početak, traži svece Mihaela, Josipa i Mariju da za tebe mole.