All Questions
prev
Předchozí:5.19 Tolik lidí se modlí: proč ještě existují neštěstí?
next
Následující:6.14 Je vůbec možné dosáhnout míru po celém světě? Mohu k němu přispět i já? Jak bychom měli reagovat na vraždění, diktatury, anexe nebo obchod se zbraněmi?

5.20 Ke kterým svatým se mohu modlit během krize? Ke komu se mohu modlit v případě nákazy či smrti?

Modlitba během krize

Každý svatý je v nebi, velice blízko Bohu, a každý světec mu může přinést tvé modlitby a prosby! Nejsou vybíraví v tom, kdo nebo s jakým úmyslem požádá o jejich modlitbu. Naštěstí mezi svatými neexistuje žádná soutěž o to, kdo je největší nebo kdo dostane nejvíce žádostí o modlitbu! Pokud tedy nevíš, ke kterému světci se modlit, modli se k jednomu ze svých oblíbených: všichni jsou v nebi s Bohem, který jejich modlitbě naslouchá. Tradičně vyzýváme patrony ke konkrétním příčinám. Zde je pět velkých svatých, ke kterým se můžeš v krizi modlit (i když je jich mnohem více):

  1. Svatý Michael [>OnlineSaints] je nebeským obráncem před nástrahami ďábla: můžeš prosit o jeho modlitbu, abys byl zvláště chráněn před vlivem každé formy zla. 
  2. Svatí Juda Tadeáš [>OnlineSaints] a Rita z Cascie jsou patrony v zoufalých a beznadějných případech: pokud už nevíš, co dělat nebo ke komu se modlit, požádej je, aby se za tebe modlili!
  3. Svatý Valentýn [>OnlineSaints] není jen svatým patronem milenců: v průběhu věků byl žádán, aby se modlil za lidi trpící morem a jinými (nakažlivými) nemocemi. 
  4. Svatý Josef [>OnlineSaints] byl od počátku vzýván jako patron, který se modlí za dobrou smrt. 
  5. Panna Marie [>OnlineSaints], matka Ježíše, je jeho srdci velmi blízká a její modlitby jsou velmi silné: můžeš ji požádat, aby se za tebe modlila „nyní i v hodinu naší smrti“.

Mnohem více svatých, ke kterým se můžeš modlit, najdeš v bezplatné aplikaci Online with Saints [>OnlineSaints app&book]: www.onlinewithsaints.com[>link]

 

Můžeš se modlit k jakémukoli svatému, protože všichni jsou velmi blízko Bohu. Pro začátek požádej svaté Michaela, Josefa a Marii, aby se za vás modlili.