DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Prethodna:4.16 Kojem svecu da se molim? Ima ih tako puno!
next
Sljedeći:4.18 Što je s čudima, magijom i okultnim?

4.17 Kako se postaje svecem?

Poziv na svetost

Sveci su ljudi, koji su bili otvoreni Bogu na poseban način tijekom svog života. Budući da ih je Crkva nakon smrti proglasila svetima (kanonizirala), svima je jasno da su na nebu i tamo se mole. Oni su primjer svim vjernicima.

Crkva je pokrenula poseban postupak za kanonizaciju. Nakon smrti osobe, prvo je treba proglasiti "slugom Božjim", zatim "časnim slugom Božjim", zatim "blaženim" i na kraju "svetim". Svatko može postati svet živeći u bliskom odnosu s Isusom, iako nisu svi takvi ljudi službeno proglašeni svecima.

Svatko može postati svetac ili svetica uz pomoć milosti Božje. Samo papa može nekoga službeno proglasiti svetim.
Mudrost Crkve

Što znači “zajedništvo svetih”?

“Zajedništvu svetih” pripadaju svi ljudi koji su svoju nadu položili u Krista i po krštenju njemu pripadaju, bilo da su na životu ili su već preminuli. Budući da smo u Kristu jedno Tijelo, živimo u zajedništvu koje obuhvaća nebo i zemlju.
 

Crkva je veća i življa nego što mislimo. Njoj pripadaju živi i preminuli (bilo da su u procesu očišćenja, bilo da su već u nebeskoj slavi), poznati i nepoznati, veliki sveci i nepoznati ljudi. Mi možemo biti jedni za druge i preko smrti. Možemo zazivati naše svece zaštitnike i svece koji su nam osobito dragi, ali i naše bližnje koji su preminuli, za koje vjerujemo da su već kod Boga. S druge strane, možemo našim pokojnima, koji su još na putu očišćenja, pomoći svojom molitvom. Sve što pojedinac u Kristu i s Kristom čini i podnosi, svima je na korist. S druge strane, nažalost, to također znači da svaki grijeh šteti zajedništvu. [Youcat 146]

Trebamo li svi postati “sveti”?

Da. Smisao našega života jest da se u ljubavi sjedinimo s Bogom, da posve odgovorimo onomu što Bog želi s nama. Trebamo Bogu dopustiti “da živi svoj život u nama” (Majka Terezija). To znači biti “svet”.
 

Svaki čovjek postavlja sebi pitanje: Tko sam? Zašto sam ovdje? Kako ću doći k sebi samome? Vjera odgovara: Tek po SVETOSTI čovjek postaje ono za što ga je Bog stvorio. Tek u svetost čovjek postiže pravi sklad sa sobom i svojim Stvoriteljem. Svetost pak nije savršenstvo koje je čovjek sam postigao, nego sjedinjenje s utjelovljenom ljubavlju, s Isusom Kristom. Tko tako započinje novi život, nalazi sebe i postaje svet. [Youcat 342]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Ivan Pavao II., Poruka za Svjetski dan mladih, 2005.

Dragi mladi, Crkvi su potrebni istinski svjedoci nove evangelizacije: muškarci i žene, čiji su se životi preobrazili susretom s Isusom, muškarci i žene, koji su sposobni prenijeti ovo iskustvo drugima. Crkva treba svece. Svi su pozvani na svetost, a samo sveti ljudi mogu obnoviti čovječanstvo. Mnogi su krenuli prije nas tim putem evanđeoskog junaštva i molim vas da se često obratite njima i da molite za njihov zagovor. [Papa Ivan Pavao II., Poruka za Svjetski dan mladih, 2005., br. 7]