All Questions
prev
Poprzedni:4.31 Czy muszę zaakceptować swoje ciało takim, jakie ono jest?
next
Następny:4.33 Jakie jest stanowisko Kościoła w sprawie sztucznego zapłodnienia i matek zastępczych?

4.32 A jeśli ktoś nie może mieć dzieci?

Sztuczne zapłodnienie, zarodki i klonowanie

Posiadanie potomstwa jest naturalnym pragnieniem małżonków i częścią Bożego zamysłu stworzenia człowieka. Brak możliwości posiadania dzieci jest dla małżonków źródłem wielkiego smutku. Dobrze się dzieje, jeśli może pomóc im lekarz. Jednak nie wszystkie możliwości, które oferuje medycyna, są dobre: sztuczne zapłodnienie wiąże się z wątpliwościami natury etycznej.

Dziecko jest zawsze darem Boga, nie jest produktem, który można wytworzyć w laboratorium. Przyjęcie tego stwierdzenia jest często jedynym rozwiązaniem, choć sprzeciwia się naturalnemu pragnieniu małżonków. Jednym z rozwiązań jest adopcja. Małżeństwo bezdzietne również może być na swój sposób owocne.

 

Bezdzietne małżeństwo bywa smutne, lecz dziecko nie jest produktem, który ci się należy. To dar, którego nie można się domagać lub wymusić.
Z mądrości Kościoła

Co mogą czynić małżonkowie, kiedy nie mają dzieci?

Małżonkowie, którzy po wyczerpaniu dozwolonych środków medycznych cierpią na bezpłodność, mogą dać dowód swej wielkoduszności, adoptując opuszczone dzieci lub pełniąc trudne posługi na rzecz innych. [CCKK 501]

Co ma zrobić para, która nie może mieć dzieci?

Małżeństwa cierpiące z powodu bezpłodności mogą przyjąć wszelką pomoc medyczną, która nie stoi w sprzeczności z godnością osoby, z prawami mającego się począć dziecka i ze świętością sakramentu małżeństwa. [2375, 2379] Nie istnieje żadne absolutne prawo do dziecka. Każde dziecko jest darem Boga. Małżeństwa, które nie otrzymały tego daru, chociaż sięgnęły po wszystkie medycznie dozwolone środki, mogą dzieci adoptować lub też zaangażować się w ramach organizacji społecznych na rzecz dzieci opuszczonych i porzuconych.[Youcat 422]