Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
moeder met kind

4.32 Wat als ouders geen kinderen kunnen krijgen?

Kunstmatige bevruchting, embryo's en klonen

Het verlangen van een echtpaar om een gezin te stichten is heel natuurlijk en het hoort bij de prachtige manier waarop God ons mensen geschapen heeft. Het kan veel verdriet geven als blijkt dat ze geen kinderen kunnen krijgen. Daarom is het prachtig als de medische wereld hierbij kan helpen. Niet alles wat kan is echter ook goed: kunstmatige bevruchting leidt tot een aantal ethische problemen.

Een kind is altijd een cadeau, dat uiteindelijk van God komt; het is geen ‘product’ uit een laboratorium. Hoewel dat ingaat tegen het natuurlijke verlangen van een echtpaar, is aanvaarden van de situatie soms de enige oplossing. Adoptie is ook een mogelijkheid. Ook zonder kinderen kan een huwelijk, op een andere manier, toch echt vruchtbaar zijn. 

> Lees meer in het boek

Een huwelijk zonder kinderen kan triest zijn. Maar een kind is geen ‘product’ waar je recht op hebt. Het is een cadeau dat je niet kunt afdwingen.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat kunnen de echtgenoten doen wanneer ze geen kinderen krijgen?

Wanneer aan echtgenoten de gave van een kind niet verleend wordt, kunnen zij, nadat zij alle geoorloofde medische hulp hebben aangewend, hun edelmoedigheid tonen door pleegouderschap of adoptie, of door belangrijke diensten voor de naaste te vervullen. Zo worden zij in rijke mate vruchtbaar. [CCKK 501]

Wat kan een paar doen dat geen kinderen krijgt?

Echtparen die lijden onder onvruchtbaarheid kunnen gebruik maken van alle medische hulpmiddelen die niet in tegenspraak zijn met de waardigheid van de persoon, de rechten van het te verwekken kind en de heiligheid van het sacrament van het huwelijk.

Er bestaat geen absoluut recht op een kind. Elk kind is een geschenk van God. Echtparen die dit geschenk niet ontvangen, ondanks het feit dat ze alle toegestane medische hulpmiddelen hebben geprobeerd, kunnen pleeg- of adoptiekinderen opnemen of zich op andere wijze sociaal engageren, bijvoorbeeld door voor verlaten kinderen te gaan zorgen. [Youcat 422]