DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Poprzedni:4.18 O co chodzi w cudach, magii i praktykach okultystycznych?
next
Następny:4.20 Czy wstrzemięźliwość seksualna przed ślubem jest staroświecka?

4.19 Skąd ten nacisk na małżeństwo i rodzinę?

Seksualność

Bóg stworzył człowieka z miłości. Wezwał nas, abyśmy tę miłość przekazywali i wydawali owoce (Rdz 1, 28)Rdz 1, 28: Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi»..

Małżeństwo to więź łącząca mężczyznę i kobietę, którzy się kochają i pragną dzielić ze sobą całe życie. Z ich miłości mogą zrodzić się dzieci, które następnie wzrastają w rodzinie. Uczą się tam wytrwałości i otwartości na drugiego człowieka. Rodzina powinna też być miejscem, gdzie dzieci poznają wiarę. Dlatego mówi się, że rodzina jest kamieniem węgielnym społeczeństwa.

 

Małżeństwo to więź łącząca męża i żonę na całe życie. Z ich miłości mogą zrodzić się dzieci, które następnie wzrastają w rodzinie.