All Questions
prev
Poprzedni:5.20 Do których Świętych mogę modlić się w czasie epidemii? Do kogo mogę się zwrócić w przypadku zarażenia albo śmierci?
next
Następny:6.15 "Miłujcie waszych nieprzyjaciół" - czy to możliwe? Czy istnieją podobieństwa między katolicyzmem a wojskiem? Jak wybierać między służbą sobie samemu, a dobrem wspólnym?

6.14 Czy pokój na całym świecie jest możliwy? Czy mogę się do tego w jakiś sposób przyczynić? Jak powinniśmy reagować na ludobójstwo, dyktaturę, aneksję lub handel bronią?

Sprawiedliwość & pokój - #YniGOD

Pokój jest czymś więcej niż tylko równowagą sił między wrogami: jest to przedsięwzięcie na rzecz sprawiedliwości, które obejmuje całą ludzkość. Z punktu widzenia prostego człowieka, może się wydawać niemożliwe, aby pewnego dnia na całym świecie zapanował pokój. Jednak Bóg pokoju chce być z nami w tej chwili (Rz 15, 33). Jezus pragnie przynieść nam swój pokój (J 14, 27). Rzeczywiście, możemy przyczynić się do pokoju na świecie, przede wszystkim zaprowadzając pokój wokół siebie (Mt 5, 9).

Obrona słabych, ubogich i zepchniętych na margines jest podstawowym obowiązkiem chrześcijan. Jeśli więc przeciwstawianie się ludobójstwu, dyktaturze, aneksji czy handlowi bronią może być postrzegane w ten sposób, to naszym obowiązkiem jest to czynić. Możemy nawet użyć odpowiedniego środka przemocy. Głównym pytaniem jest: jakie środki są dopuszczalne? Kiedy wojna jest uzasadniona? – czy można tak w ogóle powiedzieć? Ponieważ wojna jest zawsze klęską człowieczeństwa, wszyscy jesteśmy wezwani, aby dążyć do sprawiedliwego pokoju[>M.1].

Z pomocą Boga pokój na świecie jest możliwy! Twoim pierwszym wkładem powinno być zaprowadzanie pokoju w swoim życiu. Powinniśmy też robić wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiegać niesprawiedliwości jako społeczeństwo.
Z mądrości Kościoła

Dlaczego uzasadniona obrona nie sprzeciwia się poszanowaniu życia?

Ponieważ w uprawnionej obronie chodzi o podjęcie działania dotyczącego zachowania własnego życia i życia innych, a nie zabicia napastnika. Uprawniona obrona jest poważnym obowiązkiem tego, kto jest odpowiedzialny za życie innych. Nie powinna ona jednak skłaniać do użycia większej siły niż potrzeba [KKKK467].

Czym jest pokój na ziemi? 

Pokój na ziemi, którego domaga się poszanowanie i rozwój życia ludzkiego, nie polega jedynie na braku wojny i nie ogranicza się do zapewnienia równowagi sił, lecz jest „spokojem porządku" (św. Augustyn), „dziełem sprawiedliwości" (Iz 32,17) i owocem miłości. Pokój ziemski jest obrazem i owocem pokoju Chrystusa [KKKK481].

 

Czego domaga się pokój na ziemi? 

Domaga się równej dystrybucji i obrony dóbr indywidualnych człowieka, swobodnej wymiany myśli między ludźmi, poszanowania godności osób i narodów, wytrwałego praktykowania sprawiedliwości i braterstwa [KKKK482].

To mówią Papieże

Trwoni on bowiem cenne zasoby, które zamiast tego mogłyby zostać wykorzystane na rzecz integralnego rozwoju ludów i ochrony środowiska naturalnego. W dzisiejszym świecie, w którym miliony dzieci i rodzin żyje w nieludzkich warunkach, wydane pieniądze i fortuny zarobione na produkcji, modernizacji, konserwacji i sprzedaży coraz bardziej niszczycielskich broni są nieustanną napaścią wołającą do nieba. Miliony mężczyzn i kobiet na całym świecie pragną świata pokoju, wolnego od broni nuklearnej [Pope Francis, O Broni nuklearnej, 24 listopada 2019 r.].