All Questions
prev
Poprzedni:6.14 Czy pokój na całym świecie jest możliwy? Czy mogę się do tego w jakiś sposób przyczynić? Jak powinniśmy reagować na ludobójstwo, dyktaturę, aneksję lub handel bronią?
next
Następny:7.11 Czy w siłach zbrojnych można zostać świętym?

6.15 "Miłujcie waszych nieprzyjaciół" - czy to możliwe? Czy istnieją podobieństwa między katolicyzmem a wojskiem? Jak wybierać między służbą sobie samemu, a dobrem wspólnym?

Sprawiedliwość & pokój - #YniGOD

 

Miłość jest częścią naszego jestestwa i pasuje do nas bardziej niż nienawiść. Aby kochać swoich nieprzyjaciół raczej módl się, staraj się widzieć w nich osoby, a nie przedmioty nienawiści i spróbuj popatrzeć na sprawy z ich perspektywy. Z Bożą pomocą jest to możliwe nawet dla ciebie! Istnieją różne podobieństwa między Kościołem a wojskiem. Na przykład w poważnym poświęceniu się wspólnemu celowi, wyższemu dobru.

Istniejemy dzięki naszym relacjom z innymi. Służyć dobru wspólnemu oznacza służyć jednocześnie sobie i innym. Owszem, oznacza to rezygnację z czegoś, ale dzięki temu wzrasta szczęście całej grupy. Jezus nie czyni wyraźnego rozróżnienia między służeniem innym a sobie samemu (Mt 7,12).
 

 

Dzięki wierze miłość nieprzyjaciół jest możliwa. Katolicy i wojsko są oddani służbie dobru wspólnemu. Ponieważ jesteś relacją sam w sobie, dobro wspólne jest także twoim dobrem.
Z mądrości Kościoła

Kiedy Jezus uczy nas modlić się? 

Jezus uczy nas modlić się nie tylko modlitwą Ojcze nasz, lecz także wtedy, kiedy On sam się modli. W ten sposób, oprócz treści modlitwy, poucza nas, jakie są wymagane dyspozycje do prawdziwej modlitwy: czystość serca, które poszukuje Królestwa i przebacza nieprzyjaciołom; synowska śmiałość, która wykracza poza to wszystko, co czujemy i rozumiemy; czujność, która chroni ucznia przed pokusą; modlitwa w imię Jezusa, naszego Pośrednika przy Ojcu [KKKK544].

Na czym polega wstawiennictwo? 

Modlitwa wstawiennicza polega na prośbie za innych. Jednoczy nas ona z modlitwą Jezusa, który wstawia się u Ojca za wszystkich ludzi, a w szczególności za grzeszników. Wstawiennictwo winno także rozszerzyć się na nieprzyjaciół [KKKK554].

Czy możliwe jest przebaczenie? 

Boże miłosierdzie nie może przeniknąć do naszych serc, jeśli nie potrafimy przebaczyć także naszym nieprzyjaciołom. Jeśli nawet człowiekowi wydaje się niemożliwe sprostać temu wymaganiu,jednak serce, które ofiaruje się Duchowi Świętemu, może - jak Chrystus miłować aż do końca, przemieniać ranę we współczucie, zastępować obrazę wstawiennictwem. Przebaczenie, które uczestniczy w Bożym miłosierdziu, jest szczytem modlitwy chrześcijańskiej [KKKK595].

To mówią Papieże

Oddawanie czci Bogu jest przeciwieństwem kultury nienawiści. A kulturę nienawiści przezwycięża się zwalczając kult narzekania. Ileż razy narzekamy na to, czego nie otrzymujemy, czego nie lubimy! Jezus wie, że wiele rzeczy nie wychodzi, że zawsze znajdzie się ktoś, kto nie będzie nas lubił, nawet ktoś, kto nas będzie prześladował. Ale chce od nas tylko modlitwy i miłości. Oto rewolucja Jezusa, największa w dziejach: od nieprzyjaciela, którego trzeba nienawidzić do nieprzyjaciela, którego trzeba miłować, od kultu narzekania do kultury daru. Jeśli należymy do Jezusa, to właśnie jest ta droga [Homilia Ojca Swietego, 23 lutego 2020 r.].