All Questions
prev
Predchádzajúce:4.50 Ako môžem pomôcť šíriť evanjelium?
next
Ďalej:6.15 „Milujte svojich nepriateľov“, je to možné? Existuje spojenie medzi katolicizmom a armádou? Ako si môžem vybrať medzi službou sebe alebo spoločnému dobru?

6.14 14 Je vôbec možné, aby bol všade pokoj? Ako by sme mali reagovať na genocídu, diktatúru, secesiu či obchodovanie so zbraňami?

Spravodlivosť & mier - #YniGOD

Mier je viac než len jednoduchá rovnováha síl medzi nepriateľmi: je to snaha o spravodlivosť, ktorá zahŕňa celé ľudstvo. Ľudsky sa môže zdať nemožné, že jedného dňa bude mier na celom svete. Ale Boh pokoja chce byť v tejto chvíli s nami (Rim 15, 33). Ježiš nám chce priniesť svoj pokoj (Ján 14, 27). V skutočnosti môžeme prispieť k mieru vo svete tým, že spočiatku budeme okolo seba šíriť mier (Mt 5, 9).

Obrana slabých, chudobných a marginalizovaných je základnou kresťanskou povinnosťou. Ak sa teda možno takto pozerať na boj proti genocíde, diktatúre, odtrhnutiu či obchodu so zbraňami, je našou povinnosťou tak urobiť. Môžeme dokonca použiť primeranú mieru násilia. Hlavnou otázkou je, aké prostriedky sú prijateľné: viete povedať, kedy je vojna oprávnená? Keďže vojna je vždy porážkou ľudstva, všetci sme povolaní usilovať sa o spravodlivý mier.

Mier vo svete je možný s Božou pomocou! Vaším prvým príspevkom by malo byť prinesenie pokoja do vášho života. A tiež by sme mali urobiť všetko pre to, aby sme ako spoločnosť zabránili nespravodlivosti.
Múdrosť Cirkvi

Prečo oprávnená obrana osôb a spoločnosti nie je v protiklade s prikázaním „nezabiješ"?

Oprávnená obrana osôb a spoločnosti nie je v protiklade s prikázaním „nezabiješ", lebo oprávnenou obranou sa uskutočňuje voľba brániť sa a uplatňuje sa právo na vlastný život alebo
na život iných, a nie voľba zabiť. Oprávnená obrana môže byť aj vážnou povinnosťou toho, kto je zodpovedný za život iných. Nesmie sa však pritom použiť väčšie násilie, ako je potrebné. [KKKC 467].

Čo je mier vo svete?

Mier vo svete, ktorý sa vyžaduje na rešpektovanie ľudského života a na jeho rozvoj, nespočíva iba v tom, že nie je vojna alebo že medzi nepriateľskými silami panuje rovnováha. Mier je „pokoj poriadku" (svätý Augustín), „dielo spravodlivosti" (Iz 32,17) a dôsledok lásky. Pozemský mier je obrazom a ovocím Kristovho pokoja. [KKKC 481].

Čo si vyžaduje mier vo svete?

Mier vo svete si vyžaduje spravodlivé rozdelenie a ochranu osobných dobier, slobodnú komunikáciu medzi ľuďmi, rešpektovanie dôstojnosti osôb a národov a vytrvalé pestovanie
spravodlivosti a bratstva. [KKKC 482].

Toto hovoria pápeži

Preteky v zbrojení mrhajú cennými zdrojmi, ktoré by sa dali lepšie využiť v prospech celkového rozvoja ľudí a ochrany životného prostredia. Vo svete, kde milióny detí a rodín žijú v neľudských podmienkach, sú peniaze a bohatstvo premrhané na výrobu, modernizáciu, údržbu a predaj čoraz ničivejších zbraní urážkou, ktorá volá do neba. Svet mieru bez jadrových zbraní je ašpiráciou miliónov mužov a žien na celom svete [Pope Francis, On nuclear weapons, 24 Nov. 2019].