All Questions
prev
Předchozí:5.20 Ke kterým svatým se mohu modlit během krize? Ke komu se mohu modlit v případě nákazy či smrti?
next
Následující:6.15 „Milovat své nepřátele“, dá se to? Existuje podobnost mezi katolickou církví a armádou? Jak si mohu vybrat mezi službou sobě samému nebo společnému cíli?

6.14 Je vůbec možné dosáhnout míru po celém světě? Mohu k němu přispět i já? Jak bychom měli reagovat na vraždění, diktatury, anexe nebo obchod se zbraněmi?

Právo & Mír- #YniGOD

Mír je více než jen vyrovnání sil mezi nepříteli: jde o právní skutek, který se týká celého lidstva. Lidsky se může zdát nemožné, aby zavládl pokoj po celém světě. Ale Bůh míru s námi chce být v této chvíli (Ř 15,33). Ježíš nám chce přinést pokoj (J 14,27). Můžeme sami přispět k míru ve světě, především tím, že budeme pokoj šířit kolem sebe (Mt 5,9).

Obrana slabších, chudých a lidí na okraji společnosti je jedna z křesťanských povinností. Pokud tedy takto vnímáme vymezení se vůči vyvražďování, diktatuře, anexi nebo obchodem se zbraněmi, je naší povinností tak učinit. K dosažení tohoto cíle můžeme dokonce použít přiměřeného násilí. Hlavní otázkou v tomto případě pak je, o jaké prostředky se může jednat: dalo by se říct, kdy máme oprávněný důvod vést válku? Tím, že válka je vždy porážkou lidstva, jsme povoláni usilovat o spravedlivý mír. 

Světový mír je s pomocí Boží uskutečnitelný! Tvůj první příspěvek k němu by měl být pokoj ve vlastním životě. Jako společnost bychom také měli dělat vše pro to, abychom zabránili nespravedlnostem.
Moudrost církve

Proč oprávněná obrana nevylučuje úctu k životu?

Protože když se člověk oprávněně brání, zhodnocuje zároveň právo na život v úctě (svůj vlastní nebo svého bližního) a nezabíjí. Pro někoho, kdo je zodpovědný za život druhého, oprávněná obrana může být nejen právem, ale také závažnou povinností, za předpokladu, že neužije většího násilí, než je nutné [KKKC 467].

Co je mír na tomto světě?

Mír ve světě, který se požaduje pro respektování a rozvoj lidského života, není prostě doba bez války nebo rovnováha protichůdných sil. Je to „klid řádu“ (sv. Augustin), „plod spravedlnosti“ (Iz 32,17) a účinek lásky. Pozemský mír je obrazem a plodem Kristova pokoje [KKKC 481].

Co vyžaduje mír ve světě?

Mír ve světě vyžaduje spravedlivé rozdělení a ochranu dober osob, svobodnou komunikaci mezi lidskými bytostmi, respektování důstojnosti osob a národů, trvalou praxi spravedlnosti a bratrství [KKKC 482].

Co k tomu říkají papežové

Hon za zbraněmi plýtvá drahocennými zdroji, které by bylo možno využít ve prospěch integrálního rozvoje národů a ochrany životního prostředí. V dnešním světě, kde miliony dětí a rodin žijí v nelidských podmínkách, je vynakládání peněz na výrobu, modernizaci, údržbu a prodej stále ničivějších zbraní a závratné výdělky z toho pocházející nepřetržitým a do nebe volajícím atentátem. Svět míru – zbavený jaderných zbraní – je všude touhou milionu mužů a žen [Pope Francis, Jaderné zbraně nechrání národní ani mezinárodní bezpečnost, 24. listopadu 2019].